География

 

 

Туркменистан (на туркменски език: Türkmenistan) е държава в Централна Азия, на север граничи с Казахстан и Узбекистан, на изток с Афганистан, на юг с Иран, и на запад с Каспийско море. Общата площ на страната е 491 120 kм2, от които 467 055 kм2 суша и 24 065 kм2 вода.

 

Image result for turkmenistan nature

 

Със своите 488 100 kм2 Туркменистан е 52-та страна по територия в света. Малко по-малка е от Испания и почти равна на големината на американския щат Калифорния.

Почти 80% от територията на страната е покрита от пустинята Каракум.

 

Related image

 

В централната част на страната е разположена депресията Туран. В крайната южна част на страната е планинската верига Копетдаг (най-високата точка - връх Ризе, 2942 m). Нейното североизточно разширение са ниски реликтни планини Малък Балхан (до 777 м) и Голям Балхан (връх  Арлан 1881 м).

На север от Копетдаг се  простира предпланински равнина, минаваща на запад в по-голямата Каспийска низина. Близо до брега на Каспийско море се намира малкото Красноводско плато (до 308 м) . На северо-запад  в пределите на Туркменистан влизат южните покрайнини  на платото  Устюрт с височина до 400-460 м. През страната преминават реките Амударя, Мургаб и Теджен.

Климатът на Туркменистан е сух, субтропически с малко валежи през годината. Зимите са кратки и сухи с най-много валежи от януари до май. Най-много валежи падат в планинската верига Копетдаг. Туркменският бряг около Каспийско море е дълъг 1 768 kм. Каспийско море е безотточно езеро и няма достъп до Световния океан.

 

Related image

 

Във флората на Туркменистан има много ендемични видове. Богатството на флората може да се прецени от факта, че само в Копетдаг има  около две хиляди вида висши растения,а в пустините и низини - не по-малко от хиляда. Генетично цялата флора има тесни връзки със Средиземноморието и Близкия изток.

В Туркменистан животните  са добре приспособени към живот в пустинята. Много от тях са нощни. Някои може да изкарат без вода дълго време  и се характеризират  със способността да тичат бързо на дълги разстояния. В страната има 91 вида бозайници, 372 вида птици, 74 вида влечуги и прибл. 60 вида риби.

 

Image result for turkmenistan Camel

 

История

Туркменистан е държава с богата история, включваща много велики владетели и завоеватели. Присъединена е към Руската империя в периода между 1865 и 1885 година. През 1924 година става съюзна съветска република в състава на СССР като Туркменска ССР. На 27 октомври 1991 година, след разпада на СССР, обявява независимост.

Археологическите разкопки показват, че в Туркменистан, в рамките на сегашната му територия са живели хора преди 300 хиляди години.

От осми до шести век пр. н. е., на юго-запад Туркменистан е заселен от племена на хазари и даки, на североизток - массагети, по долното устие  на Амударя (Оксус) - хорезмийци, в долината  Мургаба - маргиани и по северните склонове на планините Карадаг - партяни.

В 334 г. пр.н.е. македонският император Александър Велики стига до територията на Туркменистан и побеждава съществуващата тук в момента държавата на Ахеменидите. В средата на трети век пр. н. е.царуването му  приключва, и в 247 г. пр.н.е. е създадена държавата на партяните.

Столица на Партия е Ниса, в близост до село Багир, разположено днес на 5 км западно от Ашхабад. Партянският  период е характерен с особено развита селскостопанска производство на пшеница, ечемик, ориз, памук и плодове. Една от най-важните характеристики на Партянската държава е използването на арамейска писменост. Партянската държава просъществува  470 години и се разпада през 224 пр.н.е..

Друга култура, процъфтявала почти през същия период от време в Туркменистан е Хорезъм .Арабите  идват вТуркменистан в средата на7 век. В девети век  в Туркменистан се слага край на арабското управление, а на тяхно място идват тахиридите и саманидите. Хазнавидите се появяват  през 10-ти век и започват собствената си епоха.

По време на царуването на селджуките и Хорезъм от XI до XIII век на територията на днешна Туркменистан е високо развита културата. Джамии, мавзолеи и други красиви сгради са построени тогава, високо развити са керамиката, бижутерията и работата с метали.

През монголския период и царуването на Тамерлан много туркменските племена се установяват далеч отвъд границите на Туркменистан –в Иран, Ирак, Сирия, Кавказ и Турция.

Историята  на Туркменистан от 16 до средата на 19-ти век се определя от отношенията между държавите Иран, Хива и Бухара, но тъй като войните  между тях  са били най-вече в  земите на  Туркменистан, щетите са били  главно за туркменския народ.

Царска Русия започва своята окупация на територията на Туркменистан през 60-те години на 18 век ,построява крепост и разполага там голям брой от войските си.През 1864-1865 г. царските войски окупират  Коканд, Ташкент и Самарканд. В 1868-1871 година. тя завладява Бухара . Болшевишката революция през 1917 г. е посрещната  в Туркменистан без никаква съпротива.

На 27 октомври, 1991,на10-ата извънредна сесия на Върховния съвет на Туркменската съветска социалистическа република  единодушно   е прие закон  "Независимостта и формирането на държавната система на Туркменистан." Този ден е обявен за Ден на независимостта на страната.

На 2 март 1992 года Туркменистан става равноправен  член на ООН.

Забележителности в Туркменистан,които са под закрилата на ЮНЕСКО и са част от Световното природно и културно наследство на човечеството.

 

 

Image result for turkmenistan nature

 

Държавен исторически и културен парк Древен Мерв

 

Мерв (State Historical and Cultural Park “Ancient Merv”) е най-старият и най-добре запазен град-оазис по пътя на коприната в Централна Азия. Останките в този огромен оазис са с четири хилядолетна история. Редица монументи могат все още да бъдат видени, особено от последните две хилядолетия. Градовете в оазиса Мерв оказват значително влияние върху културите в Централна Азия и Иран в продължение на четири хилядолетия. По-специлно град Селджук оказва влияние върху архитектурата, архитектурната декорация, напредъка на науката и културното развитие. Поредицата от градове, техните укрепления и градоустройствен план са изключително свидетелство за цивилизациите в Централна Азия в продължение на няколко хилядолетия.

 

Куня Ургенч

 

Куня Ургенч(Kunya-Urgench) е разположена в северозападен Туркменистан, на левия бряг на река Аму Даря. Ургенч е бил столица на област Хорезма при управлението на империята на Ахеменидите. Старият град съдържа редица монументи, основно изградени в периода между единадесети и тринадесети век, включително джамия, портите на хан за пренощуване на кервани, крепост, гробници и минаре с височина от шестдесет метра.

 

 

Related image

 

Монументите свидетелстват за изключителните постижения на тази цивилизация в областта на архитектурата и художественото майсторство. Нейното влияние достига и до ранния Иран, като повлиява и по-късната архитектура на Могулите в Индия през шестнадесети век. Традиционната архитектура на Куня Ургенч със своя дизайн и майсторски техники оказва влияние върху региона в южна и югоизточна посока. Обектът е изключително свидетелство за културните традиции на това ислямско общество и неговите монументи, съхранени в отлично състояние. Цивилизацията, която създава този център, е изчезнала, но повечето посетители на Куня Ургенч са всъщност поклонници от този регион.

 

Партянска крепост при Ниса

 

Партянската крепост при Ниса (Parthian Fortresses of Nisa) е разположена на два хълма, Стара и Нова Ниса, което свидетелства, че обектът е бил един от най-ранните и важни градове в Партянската империя – основна сила от средата на трети век сл.Хр. В тази местност се съхраняват неразкопаните останки на цивилизация, която изкусно съчетава елементи от своята традиционна култура с такива от Запада, които принадлежат на цивилизациите на римляните и елините. Археологическите разкопки в две части от обекта разкриват богато декорирана архитектура, от която става видно, че сградите са били с жилищни, религиозни и държавнически функции. Разположена на кръстопътя на важни търговски и стратегически пътища, тази мощна империя възпира римската експанзия и в същото време е важен социален и търговски център, свързващ Изтока със Запада и Севера с Юга. Съхранилите се останки свидетелстват за неговата политическа и икономическа мощ и са доказателство за съществуващите в този период социални контакти между културите на Централна Азия и Средиземноморието.

 

Image result for turkmenistan parthian fortress

 


Партянската империя е една от най-влиятелните цивилизации в древния свят, като е и един от най-силните съперници на Римската империя. Като столица на Партянската империя, Ниса е един от най-значимите символи на имперска власт.
Интегритетът и автентичността на обекта и на околните му територии е безспорен. Доказано е, че това са първоначалните му граници и че той се е намирал в подножието на планината Копетдаг. Обектът не представя първоначалния облик на партянската столица, а облика на руините се е образувал в следствие от естествената ерозия.
Обектът е един от хиляда и триста исторически и културни монументи на територията на Туркменистан.

 

Религия

 

По-голямата част от населението на Туркменистан емюсюлманско (предимно сунити) - 89%. Християните съставляват около 9% от населението, а останалите 2% изповядват други религии. Според официални данни от 2010 г. в страната има 398 джамии. Всички вероизповедания са разрешени под строгия контрол на държавата - през 1994 г., за да ги контролира е създаден Генгеш (Съвет) по религиозните въпроси, в който са включени мюфтията, заместник-мюфтията,православният наместник, както и държавен служител. Членовете на Съвета по религиозните въпроси, въпреки светския характер на държавата, получават заплати от бюджета, както и членовете на провинциалните съвети по вероизповеданията (начело с техния местен главен имам). Държавата не ограничава възможността за Хадж – през 2015 г., съгласно Указ на Президента, разрешение за поклонение в Мека са получи 188 души.

 

Related image

 

Проучването на международната благотворителна християнската организация «Отворени врати» за 2015 г. поставя Туркменистан на 20-о място в списъка на страните, в които правата на християните се ограничават най-много. Повечето християни в страната са православни. В Туркменистан има също редица протестантски църкви – около 1100 човека петдесетници, баптисти, лутерани, адвентисти и др. От март 2010 г. в страната е отворен център на Римокатолическата църква.

 

Език

Официалният език на Туркменистан е туркменският език, който принадлежи към огузката група на тюркските езици. Той също така има някои особености на къпчакската езикова група. Географски е разпространен в Туркменистан, Иран, Афганистан, Турция, Ирак, Каракалпакстан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, в района на Ставропол и в Астраханския регион на Русия.

В Туркменистан, освен туркменски, са разпространени и английски, руски и узбекски езици.

 

Население

 

До 2000 г. населението на Туркменистан е нараствало с много бързи темпове. Според преброяването от 1959 г. населението е било 1,516 млн. души; според преброяването от 1979 г.- 2,759 млн. души според преброяването от 1989 г. -3,534 млн. души и според преброяването от 1995 г.- 4,481 млн. души.

 

Related image

 

От края на 2006 г. и до момента (2015 г.) няма официално публикувани данни за населението на страната. Косвено за действителния брой жители в страната, може да се съди по резултатите от президентските избори и участвалите в тях: според официални данни на 12 февруари 2012 г.,  2 987 324 избиратели са регистрирани в страната. В изборите за Меджлиса през декември 2013 г., са участвали 3,063 млн. гласоподаватели. Според оценките на населението по възрастова структура, делът на жителите, които не са достигнали 18-годишна възраст и не са били включени в избирателните списъци е около 33% от населението- това означава, че общият брой на хората в страната ще бъде приблизително в размер на около 4,5 млн. души. Щатското бюро за преброяване оценява населението на Туркменистан в размер на 5 113 000 милиона души към средата на 2013 г., като населението на възраст над 18 години е в размер на 3 448 000 души, което е 12,6% повече от официално публикуваните данни за броя на избирателите.

Според ООН, към 1 юли 1995 г.,в страната са живеели 4 188 000 души, а в средата на 2012 г., около 5.17 млн. души.

Коефициентът  на общата раждаемост  през 2011 г. е бил 2,14.

 

Държавно устройство

 

Туркменистан се поделя на 5 вилаета (провинции)  - Ахал, Балкан, Дашховуз, Лебап и Мари  и един независим град - Ашхабад. От своя страна вилаетите се поделят на етрапи (райони) и градове със самоуправление.

 

География и население

 

 

Площ

488 100 kм² (на 52-во място)

Столица

Ашхабад

Най-голям град

Ашхабад

Официален език

туркменски

Население (пребр., 2009)

5 110 000 (на 112-то място)

Гъстота на нас.

10.5 д./kм²

Управление

президент

Курбангули Бердимухамедов

Икономика

БВП (ППС, 2009)

$ 31 966 млн
(на 86-то място)

БВП на човек (ППС)

$ 5,971

Валута

Туркменски манат (TMM)

 

 

 

 

Президент на Туркменистан е Гурбангули Бердимухамедов.Той е избран на 11 февруари 2007 г. с 89% от гласовете на избирателите . Управлението на сегашния президент се нарича "Епоха на Великото възраждане". На 12.02.2018 той бе преизбран отново за държавен глава.

В съответствие с Конституцията от 1992 г.  Туркменистан е демократична, правна и светска държава, в която върховенството на държавата е под формата на президентска република.Върховният законодателен  орган е Меджлисът (парламент, състоящ се от 125 члена),като депутатите се избират за 5 години в едномандатни окръзи.

 Истинският успех на външната политика на Туркменистан е Декларацията за постоянен неутралитет от 12 декември 1995 г. приета с  Резолюция на Общото събрание на ООН.

 

Related image

 

ПРАЗНИЦИ В ТУРКМЕНИСТАН

1 януари - Нова година

19 февруари - Ден на националното знаме

08 март - Международен ден на жената

20 март - Национален пролетен празник (Новруз Байрам)

9 май - Деня на победата

18 май - Ден на Конституцията,Възраждането,Единството и поезията на Махтумкули Фраги

06 октомври - Ден на паметта

28 Октомври - Ден на Независимостта   на Туркменистан 

12 декември - Ден на  Неутралитета  на Туркменистан 

Също така в страната чества два големи ислямски празници - Курбан Байрам и Рамадан Байрам (в края на Рамадан) Тъй като тези двете дати се изчислява в зависимост от лунния ислямския календар, датите на тяхното тържество се изчисляват предварително и всяка година, одобрен от кабинета на министрите на Туркменистан. Тези дни са и почивни.

Също в Туркменистан отбележи редица национални и професионални празници, които са работни. Те включват:

Защитници на Отечество - Министерството на отбраната и въоръжените сили на Туркменистан - 27 януари

Ден на дипломатическия персонал на Туркменистан - 18 февруари

Празник "капка вода – златно зрънце" - първата неделя през април

Световен ден на здравето - 7 Април

Празник на туркменския кон - последната неделя на април

Ден на вътрешните работи - 29 май

Празник на туркменския килим - последната неделя май

Международен ден на детето - 1-ви юни

Световен ден на околната среда - 5 юни

Ден на текстилната индустрия - първата неделя през юни

Ден на науката - 12 юни

Ден на работниците на културата и изкуството - 27 Юни

Гала Байрам (Празник на зърно) - третата неделя на месец юли

Ден на здравето и медицински индустрия - 21 юли

Туркменски граничари - 11 август

Ден на пъпеша - втората неделя през август

Ден на знанието и студентите - 01 септември

Ден на Рухнама - 12 септември

Ден на енергийната индустрия - втората събота на септември

Международен ден на възрастните хора - 01 Октомври

Ден на Военноморските сили на Туркменистан - 09 октомври

Хасил Байрам (фестивал на реколтата) - последната неделя на ноември

Празник на съседството - първата неделя на месец декември

Ден на петрола и геология - 14 декември

 

 

 

Стопанско развитие

 

След обявяването на независимост през 1991 г., Туркменистан приема постепенен подход към  икономически  и политически  реформи, но повече от двадесет години по-късно, държавата все още играе водеща роля в повечето аспекти на икономиката. Президентът е едновременно държавен глава и ръководител на правителството- председател на Министерския съвет и назначава неговите членове. Новата конституция, въведена през 2008 г.,актуализирана през 2016,  дава възможност за образуване на политически партии и през август  2012 г.е създадена нова партия- Съюз на индустриалците и предприемачите, който слага край на монопола на управляващата Демократическа партия на Туркменистан.

Днес Туркменистан е страна с огромен икономически и енергиен потенциал,постигащанай-високи нива във всички сектори на бързо развиващата се икономика, привлекателна за чуждестранни инвестиции. Усилията на  правителството на Туркменистан начело с президента  Гурбангули Бердимухамедов за диверсифициране нанационалната икономика и подобряване жизнения стандарт на хората чрез последователно прилагани прогресивни реформи дават резултати и  подкрепят стремежа на страната да заеме достойно място между  развитите нации в света.

Без излаз на море, основно пустиня, с население от около 6,3 милиона души и БВП на глава от населението от около $ 5587 в 2012 г. Туркменистан е богата на енергийни ресурси- предимно на газ и петрол, страна. С резерви от природен газ,които я поставят на четвърто място по големина в света /изнесяни  предимно за Русия, Иран, а от 2010 г. насам все повече за Китай / и включително със свързаната с преработка на газ и масло рафинираща индустрия, енергийните ресурси представляват над половината от брутния вътрешен продукт.

Image result for проспекте Битарап Туркменистан

 

С растеж средно от 11 на сто на годишна база от 2007 г. насам, според официалните данни, Туркменистан е една от най-бързо разрастващите се икономики в света. Тя  е доминирана от въглеводородните  ресурси, които, включително свързаните с преработка на газ и рафиниране на нефт, се оценяват на повече от половината от БВП. През  2008-09 глобалният  икономически спад засяга и Туркменистан главно чрез намалено търсене на външния пазар на неговите петролни продукти и износ на природен газ. След приемливо забавяне до  6,1% през 2009 г., ръстът на БВП се възстановява  до 9,2% през 2010 г. в резултат на увеличен износ на газ, особено за Китай и устойчиви публични инвестиции и достига  до 14.7 на сто през 2011 г. и 11.1 на сто през 2012 година.

 

В Документ на Световната банка САМО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ базиран на
Доклад № 78530-TM  на МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНАТА ФИНАНСОВА КОРПОРАЦИЯ ЗА ТУРКМЕНИСТАН ЗА ПЕРИОДА 2014-15 година  от 26 юни 2013 се казва:

„Въпреки че средносрочната перспектива е изцяло положителна, тя до голяма степен зависи от външното търсене , както и от цената на петрола и природния газ на Туркменистан. Изходната проекция за растеж от  10 процента в средносрочен план (2013-15) е в съответствие с последните резултати и се обяснява с очаквания да продължи висок  растеж на износа на природен газ за Китай. Все пак за да върви напред, Туркменистан ще трябва да бъде подготвен за справяне с уязвимости, свързани с риска от спадащите цени на природния газ, като по-специално подобри  рамката за управление и ефективно използване на изобилието си от въглеводородни ресурси. За да се постигне устойчив и приобщаващ растеж в дългосрочен план, Туркменистан ще трябва да се подобри управлението  и макроикономическото  управление, изпълнение на своята стратегия за насърчаване на растежа в сектори, създаващи работни места, развитие на банковата си система и разширяване ролята на частния сектор. Това ще включва, наред с другото: укрепване на управлението на публичните финанси; премахване политиката на директно или чрез кредитиране насочване от страна на централната банка; прилагане на пазарно-ориентирани  структурни реформи и привеждане на националните статистически данни в съответствие с международните стандарти. Тези предизвикателства, ще изискват постоянен ангажимент от страна на властите, както и значителни инвестиции в човешки капитал и институционален капацитет.

Въпреки че селското стопанство,занимаващо се най-вече с поливен памук и пшеница, представлява едва около 10 процента от БВП, то все още използва значителна част от работната сила на страната.

 

Image result for turkmenistan Melon

 

От 2007 г., големите увеличения на реалните разходи на глава от населението в областта на образованието, здравеопазването и социална сигурност са допринесли за постепенно подобряване на резултатите на Индекса за човешко развитие /ИЧР/.

Правителството поддържа стандарта на живот чрез осигуряване на широк кръг стоки и услуги за цялото население или безплатно или при незначителни разходи. Цените на основни стоки за потребление като хляб, ток, бензин и вода са ниски дори по регионалните стандарти, образованието  е безплатно. Здравеопазването, жилищното настаняване, както и обществения транспорт за служителите от публичния сектор –оценяван  на около 30 на сто от работната сила, са силно субсидирани.

Основните дългосрочните тенденции в отрасловия състав на БВП от 2000 г. насам са три : увеличаване дела на индустрията, отчитащ повече от 49 на сто от БВП през 2012 г., намаляващата роля на селското стопанство и услугите, сега средно 10 процента/преди 16 процента/ и неотдавнашният скок в строителството- от 10 процента през 2008 г. до над 15 на сто през 2012 година. Това отчасти се обяснява с по-голямо увеличение на инвестициите в публичния инфраструктура, включително в столицата Ашхабад, а също и с продължаващата национална програма за развитие на селските райони.Междувременно, търговията на дребно се е увеличила бавно, но сигурно, от 5,3% от БВП през 2008 г. до почти 7% в момента.

 

Image result for turkmenistan trade

 

Напоследък  високите  темпове на растеж са задвижени не само от износа на газ, но също и от голямото и бързо увеличаване на публичните инвестиции. През 2012 г. капиталовите инвестиции от централното и местните управления в големи промишлени, селски и градски социални инфраструктурни проекти почти са се удвоили в номинално изражение в сравнение с 2011 година. Това е  придружено с увеличение на инвестициите с 27 процента от държавните предприятия. Като цяло инвестициите са около 50 процента от БВП, две трети от публични източници.Това  е един от най-високите показатели  в света.Тази бърза експанзия е подхранвана  не само от вътрешни фактори, но и със значителни преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), макар че последните са най-вече в индустрията с  въглеводороди.”

Нефтената и газовата промишленост са водещи сектори на националната икономика, които играят значителна роля в изпълнението на програми за индустриализация на страната на иновативна основа, разширявайки експортните си възможности. В следващите години ще бъдат реализирани редица големи инфраструктурни проекти, насочени към диверсификация на вътрешния горивно-енергиен комплекс и укрепване на позициите му на световните енергийни пазари. Многостранният потенциал на петролния и газовия сектор на Туркменистан също ще бъде представен на предстоящия Първи Каспийски икономически форум.

Международното сътрудничество в областта на енергетиката е приоритет на икономическата стратегия на Туркменистан, която е на четвърто място в света по запаси от природен газ. Политиката, осъществявана в тази област, се основава на принципите на дългосрочност, откритост, съобразяване с националните интереси и взаимна отговорност.

Конструктивен подход към взаимоизгодни въпроси на партньорството, международните инициативи на туркменския лидер, получиха широка подкрепа от световната общност. Това ярко се потвърждава от Резолюцията „Надежден и стабилен транзит на енергийни ресурси и неговата роля за осигуряване на устойчиво развитие и международно сътрудничество“, която беше два пъти приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации.

Президентът многократно е инициирал големи международни проекти, чиято цел е да се изведе търговско-икономическото партньорство между страните от Централна Азия и съседните региони на качествено ново ниво, да спомогне за засилване на тяхната енергийна сигурност, както и за решаване на екологичните проблеми и преминаване към използване на чиста енергия.

В съответствие с междудържавните споразумения, капацитетът на газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай постепенно се увеличава. От въвеждането му през декември 2009 г. към 30 юни 2019 г. в КНР от Централна Азия са изнесени почти 280 милиарда кубически метра природен газ. Повече от 80 процента от този обем влязоха в тръбопровода от туркменските полета, основно управлявани от Държавния концерн „Тюркменгаз“.

В момента се укрепва ресурсната база на транснационалната магистрала, чието изграждане до днес служи като добър пример за дългосрочно, конструктивно и ползотворно междудържавно сътрудничество, насочено към конкретен резултат.

По този начин на договорната територия на Багтярлик се въвеждат нови полета, чието проучване, разработване и разработване се извършва съгласно условията на Споразумението за споделяне на производството от Китайската национална петролна корпорация (CNPC). Проведените сеизмични проучвания на десния бряг на Амударья и пробиването на проучвателни и производствени кладенци разкриха големи находища на газ тук.

Проектът за изграждане на четвъртото разклонение (D) на газопровода Централна Азия-Китай, което ще бъде положено по трасето Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Киргизстан, влезе в етап на практическо изпълнение. След пускането му в експлоатация общият капацитет на линията ще се увеличи до 85 милиарда кубически метра, а износът на туркменско „синьо гориво“ за Китай - до 65 милиарда кубически метра годишно.

Проектът за газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (TAPI) има голямо геополитическо и геоикономическо значение. Новият енергиен тръбопровод е предназначен не само за да осигури дългосрочни доставки на туркменски газ в най-големите страни от Южна Азия, но и да се превърне в мощен стимул за по-нататъшно социално-икономическо развитие на целия регион, укрепвайки мира, стабилността и сигурността тук.

Това е особено важно за мирното възраждане на Афганистан, възстановяването на неговата социално-икономическа инфраструктура, решаването на такива належащи въпроси като създаването на нови работни места, което от своя страна ще допринесе за повишаване на жизнения стандарт на населението. В допълнение към определени обеми газ, южната ни съседка ще получи значителни търговски ползи за транзита на туркменски енергийни ресурси през нейната територия.

Припомняме, че през март 2018 г. на заседание на Съвета за сигурност на ООН беше приета резолюция, която подчертава важността на инициативите, предприети от туркменския лидер по международните проекти в областта на транспорта и енергетиката, в частност изграждането на газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, железопътната линия Керки - Иманазар-Акина, международния транспортен коридор Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция. Азиатската банка за развитие активно подкрепя този проект, включително чрез предоставяне на концесионни заеми.

В момента 205-километровият туркменски участък от TAPI се полага с ускорено темпо с обща дължина от приблизително 1840 км. В момента се подготвят строителни работи по проект за газопровод в Афганистан и Пакистан. Този проект се състои от две фази, първата от които ще осигури свободния поток на газ в тръбопровода - от 5 до 6 милиарда кубически метра. След това, след изграждането на компресорни станции, годишният капацитет на TAPI ще бъде увеличен до 33 милиарда кубически метра.

В продължение на темата отбелязваме, че в средата на април доставките на газ за Руската федерация бяха възобновени по газопровода Централна Азия-Център. А на 1 юли започна да действа петгодишен договор за закупуване на природен газ от Държавния концерн Türkmengaz, сключен с Газпром.

Проектът за транскаспийския газопровод също е на дневен ред. След подписването на Конвенцията за правния статут на Каспийско море се засили работата в тази посока, за да се разработи механизъм за осигуряване на доставката на туркменско „синьо гориво“ на европейските пазари. Делегацията на Европейския съюз, създадена в Ашхабад в съответствие със споразумението, подписано през юли от правителството на Туркменистан, Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия на ЕС, ще съдейства, за да ускори това.

Сред неотложните задачи за близкото бъдеще, наред с диверсификацията на доставките на енергия на световните пазари, е увеличаването на добива на природен газ и нефт, укрепването на суровинната индустрия чрез проучване и изследване на нови въглеводородни находища, интензифициране на сондажните и ремонтни дейности, включително чрез привличане на специализирани чуждестранни компании и техните инвестиции.

Един от най-големите инвестиционни проекти, свързани с увеличаването на ресурсната база на индустрията, е индустриалното развитие на най-голямото газово находище в света - Галкиниш, чиито резерви, заедно с находищата Яшлар и Гаракел, се оценяват на 27 трилиона кубически метра.

В момента в оперативния фонд на находището има над 40 кладенци с обща площ над 4 хиляди квадратни километра, при производство на средно два милиона кубически метра газ на ден. Тук е пуснат в експлоатация комплекс от съоръжения, което позволява да се произвеждат 30 милиарда кубически метра търговски газ годишно, а сега се изграждат подобни комплекси със същия капацитет, които ще осигурят на газопровода TAPI „синьо гориво“. Продължава и изграждането на нови проучвателни и производствени кладенци.

Наред с местните предприятия, най-големите световни компании - «Hyndai Engineering» и «LG Internatinal Cоrp» (Република Корея), «CNPC» (КНР), «Petrofac International» и «Gulf Oil & Gas Fze» (Обединени Арабски Емиратства) вземат участие.

В допълнение има рамково споразумение между държавния концерн Türkmengaz и консорциум от дружества Itochu Corporation, JGC Corporation, Mitsubishi Corporation, Chiyoda Corporation, Sojitz Corporation (Япония), Çalik и Rönesans (Турция) по проекта за изграждане на съоръжения в рамките на развитието на тази област.

Територията на Туркменистан днес представлява голям интерес от гледна точка на търсенето на нови въглеводородни находища. Геоложките проучвания са възобновени на експлоатирани находища, като са насочени към проучване на дълбоко разположени, до 7 км, структури.

По-специално, на запад в страната, в полето на Готурдепе бяха проведени 3D сеизмични проучвания с използване на модерно оборудване и софтуер, включително и на прилежащите плитководни райони на Каспийско море. Освен това бяха извършени 2D сеизмични проучвания на територията на Дарджа, която е 870 линейни километра. На следващо място е полето Барсагелмес, където 3D сеизмичните проучвания ще обхванат 345 квадратни километра.

Като пример, потвърждаващ перспективите в тази област на дейности, можем да посочим полето Северно Готурдепе, където на дълбочина над 4 хиляди метра е открит нов резервоар на нефт. В рамките на първия етап от новия инвестиционен проект, реализиран от Държавния концерн „Тюркменебит“ в сътрудничество с регистрираната в Сингапур компания Yug-Neftegaz, се предвижда изграждането на 60 проучвателни и производствени кладенци, включително насочени и хоризонтални. Пробиването на първия от тях започна през юни тази година.

Експерти от държавния концерн "Тюркменебит" пробиха две кладенци с дълбочина над 7000 метра на площадката "Узинада", също разположена в Каспийския регион, получавайки промишлен поток от въглеводороди. Подобни кладенци в историята на петролния и газовия сектор на Туркменистан са първите и най-дълбоките в Централна Азия днес. Едновременно с нефтените дейности, поделенията на Държавната корпорация „Türkmengeologiýa“ извършват проучване с още два дълбоки сондажи.

През март тази година беше подписан Меморандум за разбирателство между Държавния концерн "Türkmennebit" и Международната група от компании ARETI за сътрудничество в развитието на тази област.

Новото поле Таджибай е открито в югоизточната част на Туркменистан, в провинция Лебап. За разлика от западния регион, газовите натрупвания са разположени на малка дълбочина и са лесно достъпни по отношение на развитието. Важното е, че в техния състав, като правило, няма сероводород. Първите сондажи, пробити от специалисти на държавната корпорация „Türkmengeologiýa“, откриха резервоара на дълбочина 2400 метра, излъчвайки приток на индустриален газ с дебит 475-500 хиляди кубически метра.

Големи перспективи са свързани с находищата на туркменския сектор на Каспийско море, експертите оценяват резервите им на 12,1 милиарда тона нефт и кондензат, както и 6,1 трилиона кубически метра газ. Днес тук активно работи компанията Petronas Carigali (Туркменистан) (Малайзия), която се занимава с проучване и производство на въглеводороди в областта на договора Block-I, общата сума на инвестициите е около 11 милиарда долара. В момента полетата Магтъмгули и Диярбекир интензивно добиват нефт и газ. В близко бъдеще – започва съживяването на сондажите в западната част на полето „Garagol Deniz”.

В петролния и газовия сектор са създадени всички условия за ефективната работа на чуждестранните партньори, така че интересът към Туркменистан на бизнес структурите по света нараства. Например Dragon Oil (Туркменистан) Ltd, дъщерно дружество на Dragon Oil (ОАЕ), разработва находищата Dheitun и Jygalybek, които са част от областта на договора в Челекен. Тук беше извършена и голяма работа по модернизацията и развитието на офшорна нефтена и газова инфраструктура. Ако говорим за цифри, общо за тези цели вече са отпуснати над 6,6 милиарда щатски долара.

Сега Petronas и Dragon Oil водят преговори за удължаване на съществуващите договори, сключени в съответствие със Закона на Туркменистан „За въглеводородните ресурси“ и внесоха редица търговски предложения в този смисъл.

В допълнение, има Споразумения за споделяне на продукция за редица местонаходища с компаниите Buried Hill (Кипър), RWE и Wintershall (Германия), ARETI (със седалище в Женева, Швейцария). Продуктивно сътрудничество е установено с италианската компания Eni (договорната територия Nebitdag) и австрийската Mitro International (консорциум Хазар), които работят в Каспийския регион от много години.

Удължен е договорът на държавния концерн „Тюркменебит“ с руското акционерно дружество „Татнефт“ за предоставяне на добри услуги за ремонтиране и подобряване на извличането на нефт на находището в Готурдепе. В неговите рамки беше направен допълнително попълнение от туркменски специалисти, които да работят в клона на „Татнефт“, и беше поръчано специализирано оборудване , което започна да пристига. Възможността за разширяване на дейностите се разглежда в съответствие с Меморандума за разбирателство, подписан по време на работното посещение на президента Гурбангули Бердимухамедов в Република Татарстан през юни тази година.

Наред с това се извършват основни дейности за диверсификация на нефтената и газовата промишленост, изграждането на големи промишлени съоръжения, специализирани в преработката на въглеводородни суровини, включително тези, свързани с нефтохимията, газовата и химическата промишленост и електроенергийната промишленост.

Миналата година в селището Киянли тържествено бе пуснат завод за производство на полимери. Този най-съвременен газов химически комплекс е построен по поръчка на Държавния концерн „Türkmengaz” от LG International Corp и Hyundai Engineering (Република Корея) с участието на TOYO Engineering Corporation (Япония). Производственият капацитет на предприятието позволява преработката на 5 милиарда кубически метра природен газ годишно и поради това произвежда 386 хиляди тона полиетилен с висока плътност, 81 хиляди тона полипропилен.

Иновативността на проекта и безопасността на околната среда се потвърждават от сертификатите на Института Julius Kühn (Германия), Института Paul Scherrer (Швейцария) и Фонда за здравословна външна среда (САЩ).

Прави впечатление, че продуктите на завода, пуснати за продажба чрез Държавната борса за суровини и суровини, веднага предизвикаха голям интерес у представителите на бизнес средите на различни страни. Така, по данни на Федералната митническа служба на Руската федерация, Туркменистан се е превърнал в един от най-големите доставчици на полимери за Руската федерация.

През април тази година, като част от посещението в страната ни на президента на Република Корея, Мун Дже-Ин, беше подписан съществен пакет документи, включително относно сътрудничеството в областта на енергетиката. По-специално между националната нефтена и газова компания "NaPeCo" и компанията "LG International" беше постигнато споразумение за създаване на съвместно предприятие за продажба на продуктите от този газохимичен комплекс на световните пазари.

Освен това Министерството на текстилната промишленост на Туркменистан и Корейският институт за индустриални технологии ще проучат възможността за създаване на производство на текстилни синтетични влакна, включително тези от полимери в завода в Киянли. Така ще се създаде цялостна верига в газовата индустрия: от добива и преработката на суровини до производството и продажбата на продукти с висока добавена стойност.

В продължение на много години в Туркменистан успешно оперират големи японски компании. Световно известните марки на Страната на изгряващото слънце, продуктите на японските производители твърдо заемат значителна ниша на туркменския пазар. Във връзка с това пускането в експлоатация на първия в света завод за производство на синтетичен бензин от природен газ в провинция Ахал през юни тази година беше забележително събитие.

Разработва се маркетингова стратегия за този уникален комплекс, поръчан от Държавен концерн Türkmengaz на консорциум от компании Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Япония) и Rönesans (Турция).

Припомняме, че заводът е проектиран да произвежда 600 хиляди тона екологично чист бензин ECO-93, който отговаря на стандарта EURO-5, а също така произвежда 12 хиляди тона дизелово гориво без сяра и 115 хиляди тона втечнен газ годишно от свързани продукти. Интерес към тези продукти вече са изразени от редица европейски страни.

Индустриалният комплекс е включен в Книгата на рекордите на Гинес като „първият световен завод за производство на бензин от природен газ“, а също така е удостоен със сертификати „Иновативни технологии“ на Швейцарския федерален технологичен институт и „Екологично чисто“ на Фонда за опазване на околната среда (САЩ).

В Туркменбашинския комплекс от нефтопреработвателни предприятия се планира изграждането на нови технологични съоръжения, които ще доведат дълбочината на рафинирането на петрола до показател над 90 процента, ще увеличат производството на висококачествен бензин, базови технически масла и други нефтохимически продукти.

Освен това се изучава техническата и икономическата приложимост на организирането на производството на бензол в нефтопреработвателна компания в град Сейди с оглед на последващото му използване като суровина за производството на висококачествени продукти, търсещи се на световния пазар, като полистирол и каучук.

Планират се редица проекти в газовата промишленост, сред които вторият полимерен завод на балканския велаят и вторият етап на завода за производство на синтетичен бензин в Ахал, завод за производство на каучук и полистирол в Лебап, а също и поливинилацетат (PVAC) и метанол в провинция Дашогуз.

Брутният вътрешен продукт на Туркменистан е в размер на 16,24 милиарда щатски долара през 2009 г., като индустрията е с 34%, селското стопанство с 10%, а сектора на услугите - 56%. След 6,1% през 2009 г., ръстът на БВП достига  до 9,2% през 2010 г. в резултат на увеличен износ на газ, особено за Китай и устойчиви публични инвестиции и достига  до 14.7 на сто през 2011 г. , 11.1 на сто през 2012 година,10,3%-през 2014 г.Сумарно през 2013 г. брутният вътрешен продукт на Туркменистан е 41,85 милиарда щатски долара,а през 2014 г.-47,93 млрд.щатски долара

Външна търговия – основен дял в износа заемат газът, петролът и петролните продукти; памук, продукти от памук, килими и черги.

Износът през 2008 г. съставлява 11,9 милиарда щатски долара. През 2014 г. външната търговският оборот достига  близо 33 милиарда щатски долара,като износът  е 54% от общия външнотърговски оборот.

Основните потребители през 2008 г са:  Украйна 51.6%, Полша 10%, Унгария 8%. Значително увеличаване на дела на външната търговия има в последните години с  Китай. Обемът на износа за Армения, Азербайджан, Иран, Узбекистан, Турция, Афганистан и Индия постоянно нараства. Основните партньори в  износа за 2014 г са Китай, Русия, Иран, Италия, Азербайджан и Афганистан.

Външнотърговски внос: индустриални продукти, храни, химикали, фармацевтични продукти.

Вносът през 2008 г., е в размер на 5,7 милиарда щатски долара,като основни доставчици са Русия 16.8%, Китай 16,7%, Турция 13,8%, Украйна 7.8%, Германия 5,5%.

През 2014 г. Туркменистан внася стоки от 85 страни, основните от тях са Турция, ОАЕ, Китай и Русия. Значително увеличение има  на вноса от страни от ЕС: Великобритания, Франция, Австрия, Дания, Естония, Португалия, Словения. В стоковата структура на вноса най-голям дял заемат продуктите за индустриални цели.

Туризмът не е най-силният сектор от икономиката на Туркменистан, тъй като само около 10 хиляди души посещават страната всяка година.

 

Image result for turkmenistan turizm

 

Туркменистан е заинтересован от привличането на крупни капитали в сферата на жилищно строителство, пътна инфраструктура, пристанища, развитие на енергийна и газова инфраструктура, нефтохимическа индустрия, селско стопанство, партньорство в областта на туризма. Туркменистан има намерение да  развие   и специална икономическа зона на Каспийско море „Аваза“ - център на туризма и високите технологии

Икономическият растеж на Туркменистан се осъществява въз основа на националните и държавните програми за краткосрочни и дългосрочни периоди. Днес Туркменистан има разнообразната, многофункционална икономика, представена от предприятия от енергетиката, производството на нефт и газ, нефтопреработка, химическа и нефтохимическа област, машиностроене и металообработка, обекти за производство на строителни материали, леката и хранително-вкусовата промишленост.

В края на 2018 г. беше осигурен динамичен икономически растеж във всички сектори, благосъстоянието на хората непрекъснато се увеличава.

За социалното и икономическото развитие на страната през 2018-2024 г. се предвижда да бъдат отпуснати над 240 милиарда манати.

Темпът на растеж на БВП на Туркменистан през 2018 г. е 6.2%.

В същото време размерът на заплатите се е увеличил. Всички заплати, пенсии, социални плащания и стипендии на студентите бяха финансирани своевременно и в пълен обем. Според Указ на президента от 2018 г. от 1 януари 2019 г. заплатите на персонала на субектите, финансирани от бюджета, самоосигуряващи се предприятия и неправителствени организации, както и пенсии и държавни помощи, стипендиите за студенти са увеличени с 10 процента. Освен това се предвижда увеличение на всички видове социални помощи в едни и същи обеми за следващите седем години. Този факт се обяснява със стабилното развитие на икономиката и финансовата и социалната стабилност в страната.

Резолюцията на Народния съвет за регулиране на осигуряването на населението на Туркменистан с електричество, газ, вода и сол от 2019 г. беше едно от важните събития през последната година.

Приемането на Концепцията за развитие на цифровата икономика в Туркменистан през 2019 - 2025 г. беше важно събитие през 2018 г. Предвижда се концепцията да бъде реализирана на три етапа (първият през 2019 г., вторият през 2020 г. - 2023 г. и третият през 2024 г. - 2025 г.).

Туркменистан активно развива своите външноикономически отношения с други държави. Днес Туркменистан има външнотърговски отношения със 119 държави по света.

Подобряването на финансовата отчетност е основният координиращ инструмент за установяване на сътрудничеството с различни държави по света и привличане на чуждестранни инвестиции в икономиката на страната. В този контекст е необходимо да се спомене приемането през декември 2017 г. на указ, според който от 1 януари 2019 г. всички субекти и организации (с изключение на кредитиращите институции), независимо от собствеността, трябва да прилагат международни стандарти за счетоводство и финансово отчитане. В резултат 2018 г. бе белязана с развитието на инфраструктурата на електронното банкиране, нарастването на безкасовите плащания, увеличаването на капитализацията на банките, кредитирането на средното и малкото предприемачество, осигуряването на ново банково производство.

Както и в предишните години, Туркменистан обръща голямо внимание на разширяването на сътрудничеството с Международния валутен фонд, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Азиатската банка за развитие, Ислямската банка за развитие и други.

В момента в страната, под ръководството на президента Гурбангули Бердимухамедов, се провеждат грандиозни реформи в рамките на националните и държавните програми, които са насочени към диверсификация на националната икономика и постигане на иновативен характер.

През последните години традиционните сектори значително нараснаха: нефтен и газов комплекс, енергетика, селско стопанство, строителство, транспорт и съобщения. В същото време се работи много за формирането на нови сектори на икономиката: химическа, текстилна и строителна индустрия, телекомуникации и други високотехнологични сфери.

Разработени бяха специални програми като „Национална програма за социално-икономическо развитие на страната за 2018-2024 г.“. Те бяха насочени към по-нататъшно подобряване на посочените по-горе клонове за средносрочна перспектива.

Притежавайки четвъртите потвърдени запаси от природен газ в света, както и отчитайки особеностите на географското местоположение, Туркменистан прилага политиката на диверсификация на международното си сътрудничество, особено в енергийния сектор, въз основа на равен партньорски достъп до източниците на туркменски въглеводороди и техните средства за доставка. Това включва създаването на многовариантна транспортна тръбопроводна инфраструктура за износ на туркменски енергийни ресурси към международните енергийни пазари.

Страната, заедно с традиционните маршрути и заедно с партньорите си започна изграждането на газопровод по трасето Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (TAPI). Изграждането на газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия на територията на страната се извършва според графика. На 23 февруари 2018 г. стартира изграждането на този газопровод на територията на Афганистан.

В резултат на практическите мерки делът на чуждестранните инвестиции в туркменската икономика непрекъснато нараства всяка година и броят на съвместните предприятия се увеличава. Разработване на гигантско газово находище Галкиниш, изграждане на газопреработвателен комплекс за производство на линеен полиетилен с ниско налягане, инсталации за производство на течно гориво от природен газ, за ​​обработка на газ до полимери, за производство на полиетилен и полипропилен с етанонен крекинг, комплекс за производство на концентрирани фосфорни торове са сред големи инвестиционни проекти, реализирани с участието на водещите чуждестранни компании.

Туркменистан е силно заинтересован от проектите за износ на своята енергия към европейска посока. Наред с географската диверсификация, структурната диверсификация на енергийния сектор в Туркменистан постепенно се осъществява чрез създаването на нови, предимно, преработвателни индустрии, базирани на въглеводородни суровини. Туркменистан смята, че съвместното изпълнение на международните транспортни проекти в Централна Азия и Каспийския басейн също е важно, като се вземе предвид уникалното географско местоположение в региона.

Електроенергийната система на Туркменистан е свързана с комбинираната енергийна система на Централна Азия и е в състояние да изнася големи количества електроенергия в Афганистан, Иран, Турция, Таджикистан и други страни в региона. Потенциалът на енергийната индустрия в страната непрекъснато се увеличава: изграждането на нови електроцентрали и електропроводи, реконструкцията и модернизацията на съществуващите електроенергийни съоръжения. До 2024 г. общият обем произведена електроенергия в страната ще бъде увеличен до 33 милиарда киловатчаса, което е с 27,2 процента повече в сравнение с 2018 г., обемът на доставките му в чужбина ще се увеличи няколко пъти.

Инвестиционната активност на икономиката доведе до бърз растеж на строителната индустрия в Туркменистан. В допълнение към мащабните проекти за обществено строителство, индустриални, развлекателни, културни съоръжения, като например създаването на Национална туристическа зона „Аваза”, мащабното строителство на жилищни къщи се извършва в рамките на Националната програма за реформа на социалната и условията на живот в селата, градовете, градовете, областите и измамните центрове за периода до 2020 г.

В рамките на конгруентните програми във всички региони на страната се извършва изграждане на индустриални и социални съоръжения. През 2018 г. са построени различни сгради. Обемът на привлечените инвестиции от всички източници на финансиране е 40,3 млрд. манати, 63,7% от които са използвани за изграждане на производство, а 36,3% за изграждане на социални и културни обекти. Изградени и пуснати в експлоатация са 1,704 съоръжения на стойност около 10 милиарда долара.

Друг комплекс от жилищни имоти Тайзе Заман в Багтиярлик - етрап на столицата, мултифункционална клиника и битов комплекс в Туркменабат, Лебапския велаят, детска болница в Мари, аквапарк с център за отдих и здравно заведение в Национална туристическа зона "Аваза" бяха сред мащабни строежи в 2018. Открит е бизнес комплекс в Ашхабад, съоръжение за производство на стъкло в Ахалския велаят, комбинирана електрическа централа на територията на Държавна електроцентрала Мари, завод Гарабогазкарбамид, нефтохимически комплекс за производство на полиетилен и полипропилен в Балканския велаят.

Откриването на железопътната линия Серхетабат - Тургундия, международното летище Туркменабат, Международното морско пристанище Туркменбаши стана убедително доказателство за възстановяването на пътя на коприната в нов формат в страната.

Туркменистан отдава голямо значение на развитието на транспортната и комуникационната система (железници и пътища, морски и речни пристанища, газопроводи) като съществена част от инфраструктурата за устойчивото развитие на икономиката на страната.

Туркменистан се превръща в най-големия международен транзитно-транспортен и телекомуникационен коридор с глобално значение. В този контекст динамичното развитие на сферата на транспорта и комуникациите служи за формирането на нови социално-икономически условия, разширяването на бизнеса и взаимноизгодното сътрудничество, на приятелството и дружбата, както със съседните страни, така и с всички заинтересовани страни и нации от света.

Мащабните международни проекти в транспортната сфера, инициирани от президента на Туркменистан Гурбангули Бердимухамедов, са предназначени да дадат значителен импулс за регионално и междурегионално икономическо сътрудничество.

През 2016 г. бяха въведени в експлоатация ново международно летище в Ашхабад и първата фаза на железопътния транспорт Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

Туркменистан е един от най-големите международни транзитни центрове на железопътния транспорт по коридорите „Север-Юг”, „Запад-Изток”.

В словото си на сесията на Съвета на старейшините през октомври 2017 г. президентът на Туркменистан очерта разширяването на използването на съвременни космически технологии в различни отрасли на националната икономика на страната сред основните цели в най-близко бъдеще. Според решението на държавния глава 1 милиард 300 милиона манати ще бъдат инвестирани в развитието на националната космическа сфера и подобряването на нейната дейност през 2018 - 2024 година.

Туркменистан има големи възможности за развитие на различни сектори на химическата и нефтохимическата промишленост, включително използването на ресурси на вече разработени находища и индустриалното развитие на нови находища на химически суровини.

Церемонията по откриването на нова административна сграда на Съюза на индустриалците и предприемачите и съоръженията за  производство на стъкло в Овадандепе в Ахалския велаят се проведе на 14 февруари 2018 г.

Основните цели на селскостопанския сектор в страната са да отговори на хранителните нужди на населението, да осигури на преработващата промишленост суровини, да повиши ефективността на производството, да формира нови икономически отношения и последователно да засили продоволствената сигурност.

Днес Туркменистан е напълно самодостатъчен в основните хранителни продукти. В сравнение със същия показател за предходната година производството нарасна като цяло до 5 процента. Според резултатите от 2018 г. обемът на търговския оборот на търговията на дребно се е увеличил до 19.6 процента в сравнение с 2017 г.

През 2018 г. износът от Туркменистан спрямо 2017 г. се увеличи с почти 50 процента. Обемът на износа на продукция за чужбина надхвърли 11 200 000 000 щатски долара.

През годините на независимост в Туркменистан е създадена експортно ориентираната текстилна индустрия с модерно високотехнологично оборудване, изградени и пуснати в експлоатация 60 текстилни комплекса и предприятия с най-съвременно и ефективно оборудване. В момента около 80 процента от произвежданите текстилни изделия се изнасят за Европейския съюз, САЩ, Канада, Русия, Турция, Унгария, Китай, Прибалтика, Украйна и други страни.

Необходимо е да се отбележи фактът, че избирането на страната в три структури на ООН - Комитет за развитие на наука и технологии  през 2017-2020 г., Комисия по населението и развитието за периода 2016-2020 г. и Комитет за социално развитие за 2017-2021 г. на сесията на Икономическият и социален съвет на Организацията на обединените нации е ярко доказателство за международна подкрепа на мерките, предприети от правителството на Туркменистан за стабилен растеж на националната икономика и адаптиране към неблагоприятните външни условия.

 

Защо Туркменистан?

Туркменистан е една от най-бързо развиващите се икономики в света

Една от най-големите износителки на енергийни ресурси в света

• Това е недокоснат пазар, предлагащ милиарди долари за проекти в инфраструктура и строителство

Цял Туркменистан ще бъде отново построен до 2025 г. според плановете на управляващите

Туристическия град АВАЗА е друга инвестиционна сфера, предлагаща проекти за милиарди долари

С проекта за ново пристанище се цели изграждането му като логистичния център на Централна Азия

Страната предлага възможности в главни сектори като енергетика, строителство, телекомуникации, туризъм, здравеопазване, хранително-вкусова промишленост, текстил и много други

Днес проекти за над 32 милиарда долара са в изпълнение

 

Науката - движеща сила на обществото

 

 

В Туркменистан успешно се работи за навлизане в нови области на научно-техническото развитие и се предприемат мерки за привличане на талантливи млади хора в сектора на високите технологии.

Наред с менторите, днес млади учени провеждат изследвания в такива области като наноматериали, химически, био- и информационни технологии, мехатроника и роботика, иновации.

Фундаментални, практически, теоретични разработки допринасят за повишаване авторитета на Туркменистан в международното научно пространство.

Центърът за млади учени към Академията на науките и Централният съвет на младежката организация „Махтумкули“ работят за стимулиране на младото поколение да изучава науката и проявява творчество. Сътрудничество се осъществява и между научноизследователските институти и университетите и висшите учебни заведения. Студентите от университета, в които се провежда обучение в такива области като история и археология, участват в разкопки на исторически и културни паметници, организират се срещи, разговори с учени и конференции.

За специализанти, докторанти, млади учени и специалисти се провеждат семинари. За да се запознаят с най-добрите международни практики, да разширят своя хоризонт, за да получат възможност за професионално израстване, освояването на иновативни технологии, в големи научни центрове на чужди държави се организират курсове за обучение.

Срещата на президента на Туркменистан с представители на научната общност и факултета на висшите учебни заведения, проведена на 12 юни тази година, бе нов етап в трансформациите, проведеждани в научно-техническата сфера. Важните решения, съобщени от държавния глава по време на тази среща, са предназначени да засилят потенциала на националната наука и нейната роля в иновативното развитие на страната.

В съответствие с изискванията на времето се модернизират структурата, управлението и правната рамка на научната система, отпускат се големи инвестиции за въвеждане на постиженията на научно-техническия прогрес и иновациите. Създават се всички условия за обучение на талантливи учени и висококвалифицирани инженери, които са в състояние в дълбочина да овладеят съвременните знания и наука. Наред с това се разширява сътрудничеството в тези области с големи международни организации, водещи научни и образователни центрове.

В този аспект актуален става въпросът за повишаване ефективността на научните изследвания във всички сектори на икономиката, като се използват възможно най-много възможностите на изследователските институции и учените във висшето образование.

Документите, приети от държавния глава по време на срещата, са насочени към това. По-специално, с оглед на по-нататъшното ускоряване на социално-икономическото развитие на страната, повишаване ролята на науката в икономическото развитие чрез използване на съвременни технологии, иновации и научни постижения, лидерът на нацията подписа указ „За повишаване на ефективността на научните изследвания в Туркменистан”.

За да се упражнява подходящ контрол върху изпълнението на текущата научна работа и да се гарантира тяхната ефективност, с указ на президента на страната е създадена Междусекторна комисия за осигуряване на ефективността на научните изследвания в Туркменистан.

За да подобри финансирането на текущи научни конференции, иновативни открития и съвместни международни изследователски проекти, държавният глава подписа указ „За създаването на Фонд за научно развитие на Академията на науките в Туркменистан“.

Отбелязвайки, че с цел увеличаване научния потенциал на независимата държава, допълнително укрепване на материалната и техническата база на АНТ и подчинените институции, за по-широка държавна подкрепа в обучението на висококвалифицирани учени, президентът реши да отпусне 35 милиона маната на Академията на науките, като подписа „Постановление за подпомагане развитието на научната система в Туркменистан".

Според документа на Министерството на финансите и икономиката е възложено разработването на икономически стимули, които предполагат подходящи предпочитания за институции, предприятия и организации, въвеждащи научни и практически разработки в производството.

Както бе подчертано, приоритетно внимание трябва да се обърне на търсенето и преработката на органични и неорганични вещества, минерали, въглеводородни ресурси, създаването на нови строителни, промишлени, текстилни и социални материали въз основа на природните ресурси на страната и развитието на енергоспестяващи технологии.

На заседание на Съвета на старейшините, проведено на 14 май 2010 г., реформата на науката и образователните системи беше обявена за приоритет. За решаването на тези проблеми са отделени около 16 милиарда щатски долара. Изградени са 623 съоръжения, оборудвани с модерни технологии, сред които - детски градини, училища, колежи, институти и университети, включително и модерния технологичен център.

В рамките на реформите, регулиращи правните, икономическите и организационните отношения в областта на науката, съществено се засили материалната и техническата база на научноизследователските институции и висшите училища в страната, подчерта президентът Гурбангули Бердимухамедов. Определени са основни области за развитието на науката, одобрени са съответните регламенти, специална програма и правилник и е приет Законът за държавната научна и техническа политика.

Такива неотложни задачи като развитието на основни науки, формирането на ново поколение учени, участието на младите хора в научните дейности са отразени в Закона на Туркменистан „За правния статус на учен“.

Развитието на селското стопанство, медицината, лекарствената и хранително-вкусовата промишленост, молекулярната биология, генетиката, биоинженерството, биомедицината също е изключително важно за икономиката. По-конкретно, това се отнася до селекцията на култури и животни, отглеждането на нови сортове, хибриди, използващи съвременни методи на биотехнологията, установяването на производство на различни хранителни продукти и лекарства.

В същото време президентът Гурбангули Бердимухамедов подчерта необходимостта от създаване на генетичен фонд за флора и фауна, екологични изследвания, включително в района на туркменското езеро Алтин Асир, както и да се използва потенциалът на националния космически спътник, да се формират транспортни и логистични центрове, да се осигури научно обосноване на политическите и икономическо значение на международния транспорт и транзитните коридори.

Информационните и комуникационните технологии принадлежат към новото направление на националната наука. Както знаете, страната е предприела цифровизацията на икономиката, социалния сектор и хуманитарната сфера, модерните компютърни системи и комуникации и навсякъде се въвежда електронна документация.

Така туркменските учени имат всички условия и най-широко поле за дейност, основното е, че техните научни проекти носят резултати. По-специално в икономиката един от ключовите показатели за възвръщаемостта на инвестираните средства в този сектор е увеличаването на дела на високотехнологичните и научно-техническите продукти в общия брутен вътрешен продукт на страната.

Ето защо е необходимо да се анализират предложенията и постиженията от въвеждането на научните изследвания, да се извърши проверка на проекти, осъществявани както в научноизследователски институти, така и в предприятия, където са представени резултатите от научните изследвания. В съответствие с Указа на държавния глава тази задача е поверена на гореспоменатата междусекторна комисия.

Припомняме, че по-рано за засилване на интеграцията на науката, образованието и производството вече бяха предприети конкретни стъпки, включително реорганизация на Академията на науките в Туркменистан, редица институции от които бяха прехвърлени в съответните университети. В този контекст значителна роля е отредена на секторния фонд за развитие на науките, иницииран от президента Гурбангули Бердимухамедов.

Туркменската академична наука има много съвременни разработки. Това са хидрохимични проучвания на колекторно-дренажните води на системата на туркменското езеро, въз основа на които са съставени екологични карти, които се превръщат в насоки за развитие в засушливата зона на земеделието, животновъдството и рибовъдството. Както е известно, през май тази година с участието на лидера на нацията тук е изграден социално-индустриален комплекс от новия тип.

Уникалната хидравлична конструкция в пустинята Каракум, е наистина иновативен проект, доказващ, че страната ни дава значителен принос за решаване на глобални проблеми, свързани с опазването на водните ресурси и подобряването на екологията на Централна Азия и прилежащите региони.

В съответствие с Програмата за развитие на иновационни дейности в Туркменистан се провеждат научни изследвания за опазване на околната среда и биологичното разнообразие на Каспийско море, изучаване на неговата тектоника и сеизмична активност. Това е от голямо научно и практическо значение с оглед плановете за социално-икономическото развитие на западния регион на страната, усвояване на неговите залежи от въглеводороди и други природни ресурси, реализирането на транзитно-транспортен потенциал, изграждането на големи химически, нефтени и газопреработвателни предприятия и санаторно-курортните съоръжения в Национална туристическа зона "Аваза".

Трябва да се отбележи, че Академията на науките съвместно с Меджлиса (Парламента) и съответните министерства и ведомства на промишлеността разработва програма за намаляване на сеизмичните рискове в районите на страната с висока сеизмична опасност. Редица други проекти в тази област се осъществяват в партньорство с Японската агенция за международно сътрудничество, Програмата за развитие на ООН и други авторитетни организации.

ANT учени са разработили материално-техническа обосновка за комплексното усвояване на минералните ресурси на залива Гарабогазгол. Проектът, поръчан от Държавния концерн „Türkmenhimiýa“, предвижда изграждането на три цеха на ПО «Garabogazsulfat», които ще произвеждат безводен натриев сулфат, магнезиев сулфат (епсомит) и магнезиев хлорид (бишофит). По поръчка на Химическия комбинат в Туркменабат бяха подготвени технически условия за разработване на участъка за фосфорит «Дурнали» в Магданли-Койтендагския руден бассейн.

Списъкът с „интелектуални продукти“ на местните учени - изследвания, научни изобретения и предложения за рационализация, за които се получават патенти, е много широк. Това включва разработването на формули за строителни материали, базирани на местни суровини, нови сортове памук от средни и фини влакна, адаптирани към почвата и климатичните условия на велаята, методи за фиксиране на пясъците Каракум.

Много се работи за изучаване на историята и културата на Туркменистан, включително в областта на езикознанието, етнографията, археологията, опазването на богатото духовно наследство на хората и уникалните природни пейзажи на страната.

През последните години географията на партньорство на туркменските учени с чуждестранните е значително разширена и са установени тесни контакти с авторитетни научни и образователни центрове, включително с държавите от Европейския съюз, САЩ, Япония, Република Корея, Русия, Беларус, Китай, Турция и други. Широко  сътрудничество в сферата на науката е целта на редовно провеждащите се международни форуми в Ашхабад.

Ефективно исползват създадените благоприятни условия за инициативи отечествените предприемачи, които преминават на международно ниво, усвоявайки съвременни технологии за производство и маркетинг. Отправната точка за реализация на обещаващи научни идеи днес е Технологичният център на Академията на науките, където се установява пряк диалог със Съюза на индустриалците и предприемачите.

Така през март тази година в Ашхабад беше открита първата частна микробиологична лаборатория в страната, в която се извършват независими изследвания на хранителни продукти, за да се гарантират тяхната безопасност и се сертифицират според международните стандарти. Тя е създадена от компанията Hil Standart, инициирана от проекта USAID за конкурентоспособност, търговия и създаване на работни места в Централна Азия.

Този проект е показателен в много аспекти, той може да послужи като пример за успешно прилагане на частната инициатива, полезна за държавата и обществото, участие на предприемачите в решаването на проблеми на разработването на националната система за стандартизация и сертифициране, увеличаване на износа на произведени в страната продукти, както и привличане на допълнителни инвестиции, използване модерни технологии.

Президентът Гурбангули Бердимухамедов отбелязва, че въвеждането на водещи разработки в сектора на националната икономика, увеличаването на научния потенциал на страната, допринасят за извеждането на отечествената наука на световното ниво. Страната ни беше избирана два пъти в Комисията на ООН за развитие на науката и технологиите - първо от 2014 до 2016 г., а след това за периода 2017-2020 г., което е пример за нарастващия й международен престиж в тази област.

 

 

База данни за законодателството на Туркменистан

 

 

 

 

 

 

Полезни официални уебсайтове

от  Туркменистан  

 

 

 

1.http://tdh.gov.tm/tm/ (на туркменски, руски и английски);

https://www.facebook.com/tdh.gov.tm(на туркменски)

http://www.turkmenistan.gov.tm/_eng/   (на туркменски и английски);

2. http://www.turkmeninform.com/ru/(на руски и английски);

https://twitter.com/TMhabar (на туркменски, руски и английски);

https://www.facebook.com/turkmen.habarcy(на руски)

3. http://www.turkmenhabargullugy.com/   (на туркменски)

4. http://www.mfa.gov.tm/en/   Министерство на външните работи

5. http://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/turkmenistan/  Hовини за събирането на памука и от текстилния  свят (на английски)

6. http://www.turkmenistaninvest.com/news/turkmenistan-construction-tender-ministry-textile-industry-turkmenistan-02072014  Инвестиционен  форум на Туркменистан (на английски)

7.http://turkmenistan.gov.tm/  (на туркменски, руски и английски);

8. orient.tm  (на туркменски, руски и английски);

9.metbugat.gov.tm   (на туркменски, руски и английски);
 
10.turkmenportal.com  (на руски);
 
11.infoabad.com  (на  руски )
 

Уеб сайтове за нефт и газ в Туркменистан:

  http://www.oilgas.gov.tm/

 http://www.oilgasturkmenistan.com/gallery

 http://www.naturalgaseurope.com/european-energy-security-turkmenistan


Много полезен файл със статистическа и географска информация:

http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/cabs/Turkmenistan/pdf.pdf
Уебсайт с информация до 2013 г.:  http://www.europahouse-tm.eu/european-focus-in-turkmen-press,41.html

Вестник "Гундогар"  : http://gundogar.org/?topic_id=25&year=2015&month=1

Всички новини, които са  отпечатани  във  в-к "Нейтральный Туркменистан", се публикуват  на http://www.tdh.gov.tm/ru/