География

 

 

Туркменистан (на туркменски език: Türkmenistan) е държава в Централна Азия, на север граничи с Казахстан и Узбекистан, на изток с Афганистан, на юг с Иран, и на запад с Каспийско море. Общата площ на страната е 491 120 kм2, от които 467 055 kм2 суша и 24 065 kм2 вода.

 

Image result for turkmenistan nature

 

Със своите 488 100 kм2 Туркменистан е 52-та страна по територия в света. Малко по-малка е от Испания и почти равна на големината на американския щат Калифорния.

Почти 80% от територията на страната е покрита от пустинята Каракум.

 

Related image

 

В централната част на страната е разположена депресията Туран. В крайната южна част на страната е планинската верига Копетдаг (най-високата точка - връх Ризе, 2942 m). Нейното североизточно разширение са ниски реликтни планини Малък Балхан (до 777 м) и Голям Балхан (връх  Арлан 1881 м).

На север от Копетдаг се  простира предпланински равнина, минаваща на запад в по-голямата Каспийска низина. Близо до брега на Каспийско море се намира малкото Красноводско плато (до 308 м) . На северо-запад  в пределите на Туркменистан влизат южните покрайнини  на платото  Устюрт с височина до 400-460 м. През страната преминават реките Амударя, Мургаб и Теджен.

Климатът на Туркменистан е сух, субтропически с малко валежи през годината. Зимите са кратки и сухи с най-много валежи от януари до май. Най-много валежи падат в планинската верига Копетдаг. Туркменският бряг около Каспийско море е дълъг 1 768 kм. Каспийско море е безотточно езеро и няма достъп до Световния океан.

 

Related image

 

Във флората на Туркменистан има много ендемични видове. Богатството на флората може да се прецени от факта, че само в Копетдаг има  около две хиляди вида висши растения,а в пустините и низини - не по-малко от хиляда. Генетично цялата флора има тесни връзки със Средиземноморието и Близкия изток.

В Туркменистан животните  са добре приспособени към живот в пустинята. Много от тях са нощни. Някои може да изкарат без вода дълго време  и се характеризират  със способността да тичат бързо на дълги разстояния. В страната има 91 вида бозайници, 372 вида птици, 74 вида влечуги и прибл. 60 вида риби.

 

Image result for turkmenistan Camel

 

История

Туркменистан е държава с богата история, включваща много велики владетели и завоеватели. Присъединена е към Руската империя в периода между 1865 и 1885 година. През 1924 година става съюзна съветска република в състава на СССР като Туркменска ССР. На 27 октомври 1991 година, след разпада на СССР, обявява независимост.

Археологическите разкопки показват, че в Туркменистан, в рамките на сегашната му територия са живели хора преди 300 хиляди години.

От осми до шести век пр. н. е., на юго-запад Туркменистан е заселен от племена на хазари и даки, на североизток - массагети, по долното устие  на Амударя (Оксус) - хорезмийци, в долината  Мургаба - маргиани и по северните склонове на планините Карадаг - партяни.

В 334 г. пр.н.е. македонският император Александър Велики стига до територията на Туркменистан и побеждава съществуващата тук в момента държавата на Ахеменидите. В средата на трети век пр. н. е.царуването му  приключва, и в 247 г. пр.н.е. е създадена държавата на партяните.

Столица на Партия е Ниса, в близост до село Багир, разположено днес на 5 км западно от Ашхабад. Партянският  период е характерен с особено развита селскостопанска производство на пшеница, ечемик, ориз, памук и плодове. Една от най-важните характеристики на Партянската държава е използването на арамейска писменост. Партянската държава просъществува  470 години и се разпада през 224 пр.н.е..

Друга култура, процъфтявала почти през същия период от време в Туркменистан е Хорезъм .Арабите  идват вТуркменистан в средата на7 век. В девети век  в Туркменистан се слага край на арабското управление, а на тяхно място идват тахиридите и саманидите. Хазнавидите се появяват  през 10-ти век и започват собствената си епоха.

По време на царуването на селджуките и Хорезъм от XI до XIII век на територията на днешна Туркменистан е високо развита културата. Джамии, мавзолеи и други красиви сгради са построени тогава, високо развити са керамиката, бижутерията и работата с метали.

През монголския период и царуването на Тамерлан много туркменските племена се установяват далеч отвъд границите на Туркменистан –в Иран, Ирак, Сирия, Кавказ и Турция.

Историята  на Туркменистан от 16 до средата на 19-ти век се определя от отношенията между държавите Иран, Хива и Бухара, но тъй като войните  между тях  са били най-вече в  земите на  Туркменистан, щетите са били  главно за туркменския народ.

Царска Русия започва своята окупация на територията на Туркменистан през 60-те години на 18 век ,построява крепост и разполага там голям брой от войските си.През 1864-1865 г. царските войски окупират  Коканд, Ташкент и Самарканд. В 1868-1871 година. тя завладява Бухара . Болшевишката революция през 1917 г. е посрещната  в Туркменистан без никаква съпротива.

На 27 октомври, 1991,на10-ата извънредна сесия на Върховния съвет на Туркменската съветска социалистическа република  единодушно   е прие закон  "Независимостта и формирането на държавната система на Туркменистан." Този ден е обявен за Ден на независимостта на страната.

На 2 март 1992 года Туркменистан става равноправен  член на ООН.

Забележителности в Туркменистан,които са под закрилата на ЮНЕСКО и са част от Световното природно и културно наследство на човечеството.

 

 

Image result for turkmenistan nature

 

Държавен исторически и културен парк Древен Мерв

 

Мерв (State Historical and Cultural Park “Ancient Merv”) е най-старият и най-добре запазен град-оазис по пътя на коприната в Централна Азия. Останките в този огромен оазис са с четири хилядолетна история. Редица монументи могат все още да бъдат видени, особено от последните две хилядолетия. Градовете в оазиса Мерв оказват значително влияние върху културите в Централна Азия и Иран в продължение на четири хилядолетия. По-специлно град Селджук оказва влияние върху архитектурата, архитектурната декорация, напредъка на науката и културното развитие. Поредицата от градове, техните укрепления и градоустройствен план са изключително свидетелство за цивилизациите в Централна Азия в продължение на няколко хилядолетия.

 

Куня Ургенч

 

Куня Ургенч(Kunya-Urgench) е разположена в северозападен Туркменистан, на левия бряг на река Аму Даря. Ургенч е бил столица на област Хорезма при управлението на империята на Ахеменидите. Старият град съдържа редица монументи, основно изградени в периода между единадесети и тринадесети век, включително джамия, портите на хан за пренощуване на кервани, крепост, гробници и минаре с височина от шестдесет метра.

 

 

Related image

 

Монументите свидетелстват за изключителните постижения на тази цивилизация в областта на архитектурата и художественото майсторство. Нейното влияние достига и до ранния Иран, като повлиява и по-късната архитектура на Могулите в Индия през шестнадесети век. Традиционната архитектура на Куня Ургенч със своя дизайн и майсторски техники оказва влияние върху региона в южна и югоизточна посока. Обектът е изключително свидетелство за културните традиции на това ислямско общество и неговите монументи, съхранени в отлично състояние. Цивилизацията, която създава този център, е изчезнала, но повечето посетители на Куня Ургенч са всъщност поклонници от този регион.

 

Партянска крепост при Ниса

 

Партянската крепост при Ниса (Parthian Fortresses of Nisa) е разположена на два хълма, Стара и Нова Ниса, което свидетелства, че обектът е бил един от най-ранните и важни градове в Партянската империя – основна сила от средата на трети век сл.Хр. В тази местност се съхраняват неразкопаните останки на цивилизация, която изкусно съчетава елементи от своята традиционна култура с такива от Запада, които принадлежат на цивилизациите на римляните и елините. Археологическите разкопки в две части от обекта разкриват богато декорирана архитектура, от която става видно, че сградите са били с жилищни, религиозни и държавнически функции. Разположена на кръстопътя на важни търговски и стратегически пътища, тази мощна империя възпира римската експанзия и в същото време е важен социален и търговски център, свързващ Изтока със Запада и Севера с Юга. Съхранилите се останки свидетелстват за неговата политическа и икономическа мощ и са доказателство за съществуващите в този период социални контакти между културите на Централна Азия и Средиземноморието.

 

Image result for turkmenistan parthian fortress

 


Партянската империя е една от най-влиятелните цивилизации в древния свят, като е и един от най-силните съперници на Римската империя. Като столица на Партянската империя, Ниса е един от най-значимите символи на имперска власт.
Интегритетът и автентичността на обекта и на околните му територии е безспорен. Доказано е, че това са първоначалните му граници и че той се е намирал в подножието на планината Копетдаг. Обектът не представя първоначалния облик на партянската столица, а облика на руините се е образувал в следствие от естествената ерозия.
Обектът е един от хиляда и триста исторически и културни монументи на територията на Туркменистан.

 

Религия

 

По-голямата част от населението на Туркменистан емюсюлманско (предимно сунити) - 89%. Християните съставляват около 9% от населението, а останалите 2% изповядват други религии. Според официални данни от 2010 г. в страната има 398 джамии. Всички вероизповедания са разрешени под строгия контрол на държавата - през 1994 г., за да ги контролира е създаден Генгеш (Съвет) по религиозните въпроси, в който са включени мюфтията, заместник-мюфтията,православният наместник, както и държавен служител. Членовете на Съвета по религиозните въпроси, въпреки светския характер на държавата, получават заплати от бюджета, както и членовете на провинциалните съвети по вероизповеданията (начело с техния местен главен имам). Държавата не ограничава възможността за Хадж – през 2015 г., съгласно Указ на Президента, разрешение за поклонение в Мека са получи 188 души.

 

Related image

 

Проучването на международната благотворителна християнската организация «Отворени врати» за 2015 г. поставя Туркменистан на 20-о място в списъка на страните, в които правата на християните се ограничават най-много. Повечето християни в страната са православни. В Туркменистан има също редица протестантски църкви – около 1100 човека петдесетници, баптисти, лутерани, адвентисти и др. От март 2010 г. в страната е отворен център на Римокатолическата църква.

 

Език

Официалният език на Туркменистан е туркменският език, който принадлежи към огузката група на тюркските езици. Той също така има някои особености на къпчакската езикова група. Географски е разпространен в Туркменистан, Иран, Афганистан, Турция, Ирак, Каракалпакстан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, в района на Ставропол и в Астраханския регион на Русия.

В Туркменистан, освен туркменски, са разпространени и английски, руски и узбекски езици.

 

Население

 

До 2000 г. населението на Туркменистан е нараствало с много бързи темпове. Според преброяването от 1959 г. населението е било 1,516 млн. души; според преброяването от 1979 г.- 2,759 млн. души според преброяването от 1989 г. -3,534 млн. души и според преброяването от 1995 г.- 4,481 млн. души.

 

Related image

 

От края на 2006 г. и до момента (2015 г.) няма официално публикувани данни за населението на страната. Косвено за действителния брой жители в страната, може да се съди по резултатите от президентските избори и участвалите в тях: според официални данни на 12 февруари 2012 г.,  2 987 324 избиратели са регистрирани в страната. В изборите за Меджлиса през декември 2013 г., са участвали 3,063 млн. гласоподаватели. Според оценките на населението по възрастова структура, делът на жителите, които не са достигнали 18-годишна възраст и не са били включени в избирателните списъци е около 33% от населението- това означава, че общият брой на хората в страната ще бъде приблизително в размер на около 4,5 млн. души. Щатското бюро за преброяване оценява населението на Туркменистан в размер на 5 113 000 милиона души към средата на 2013 г., като населението на възраст над 18 години е в размер на 3 448 000 души, което е 12,6% повече от официално публикуваните данни за броя на избирателите.

Според ООН, към 1 юли 1995 г.,в страната са живеели 4 188 000 души, а в средата на 2012 г., около 5.17 млн. души.

Коефициентът  на общата раждаемост  през 2011 г. е бил 2,14.

 

Държавно устройство

 

Туркменистан се поделя на 5 вилаета (провинции)  - Ахал, Балкан, Дашховуз, Лебап и Мари  и един независим град - Ашхабад. От своя страна вилаетите се поделят на етрапи (райони) и градове със самоуправление.

 

География и население

 

 

Площ

488 100 kм² (на 52-во място)

Столица

Ашхабад

Най-голям град

Ашхабад

Официален език

туркменски

Население (пребр., 2009)

5 110 000 (на 112-то място)

Гъстота на нас.

10.5 д./kм²

Управление

президент

Курбангули Бердимухамедов

Икономика

БВП (ППС, 2009)

$ 31 966 млн
(на 86-то място)

БВП на човек (ППС)

$ 5,971

Валута

Туркменски манат (TMM)

 

 

 

 

Президент на Туркменистан е Гурбангули Бердимухамедов.Той е избран на 11 февруари 2007 г. с 89% от гласовете на избирателите . Управлението на сегашния президент се нарича "Епоха на Великото възраждане". На 12.02.2018 той бе преизбран отново за държавен глава.

В съответствие с Конституцията от 1992 г.  Туркменистан е демократична, правна и светска държава, в която върховенството на държавата е под формата на президентска република.Върховният законодателен  орган е Меджлисът (парламент, състоящ се от 125 члена),като депутатите се избират за 5 години в едномандатни окръзи.

 Истинският успех на външната политика на Туркменистан е Декларацията за постоянен неутралитет от 12 декември 1995 г. приета с  Резолюция на Общото събрание на ООН.

 

Related image

 

ПРАЗНИЦИ В ТУРКМЕНИСТАН

1 януари - Нова година

19 февруари - Ден на националното знаме

08 март - Международен ден на жената

20 март - Национален пролетен празник (Новруз Байрам)

9 май - Деня на победата

18 май - Ден на Конституцията,Възраждането,Единството и поезията на Махтумкули Фраги

06 октомври - Ден на паметта

28 Октомври - Ден на Независимостта   на Туркменистан 

12 декември - Ден на  Неутралитета  на Туркменистан 

Също така в страната чества два големи ислямски празници - Курбан Байрам и Рамадан Байрам (в края на Рамадан) Тъй като тези двете дати се изчислява в зависимост от лунния ислямския календар, датите на тяхното тържество се изчисляват предварително и всяка година, одобрен от кабинета на министрите на Туркменистан. Тези дни са и почивни.

 

 

 

Също в Туркменистан отбележи редица национални и професионални празници, които са работни. Те включват:

Защитници на Отечество - Министерството на отбраната и въоръжените сили на Туркменистан - 27 януари

Ден на дипломатическия персонал на Туркменистан - 18 февруари

Празник "капка вода – златно зрънце" - първата неделя през април

Световен ден на здравето - 7 Април

Празник на туркменския кон - последната неделя на април

Ден на вътрешните работи - 29 май

Празник на туркменския килим - последната неделя май

Международен ден на детето - 1-ви юни

Световен ден на околната среда - 5 юни

Ден на текстилната индустрия - първата неделя през юни

Ден на науката - 12 юни

Ден на работниците на културата и изкуството - 27 Юни

Гала Байрам (Празник на зърно) - третата неделя на месец юли

Ден на здравето и медицински индустрия - 21 юли

Туркменски граничари - 11 август

Ден на пъпеша - втората неделя през август

Ден на знанието и студентите - 01 септември

Ден на Рухнама - 12 септември

Ден на енергийната индустрия - втората събота на септември

Международен ден на възрастните хора - 01 Октомври

Ден на Военноморските сили на Туркменистан - 09 октомври

Хасил Байрам (фестивал на реколтата) - последната неделя на ноември

Празник на съседството - първата неделя на месец декември

Ден на петрола и геология - 14 декември

 

 

 

Стопанско развитие

 

След обявяването на независимост през 1991 г., Туркменистан приема постепенен подход към  икономически  и политически  реформи, но повече от двадесет години по-късно, държавата все още играе водеща роля в повечето аспекти на икономиката. Президентът е едновременно държавен глава и ръководител на правителството- председател на Министерския съвет и назначава неговите членове. Новата конституция, въведена през 2008 г.,актуализирана през 2016,  дава възможност за образуване на политически партии и през август  2012 г.е създадена нова партия- Съюз на индустриалците и предприемачите, който слага край на монопола на управляващата Демократическа партия на Туркменистан.

Днес Туркменистан е страна с огромен икономически и енергиен потенциал,постигащанай-високи нива във всички сектори на бързо развиващата се икономика, привлекателна за чуждестранни инвестиции. Усилията на  правителството на Туркменистан начело с президента  Гурбангули Бердимухамедов за диверсифициране нанационалната икономика и подобряване жизнения стандарт на хората чрез последователно прилагани прогресивни реформи дават резултати и  подкрепят стремежа на страната да заеме достойно място между  развитите нации в света.

Без излаз на море, основно пустиня, с население от около 6,3 милиона души и БВП на глава от населението от около $ 5587 в 2012 г. Туркменистан е богата на енергийни ресурси- предимно на газ и петрол, страна. С резерви от природен газ,които я поставят на четвърто място по големина в света /изнесяни  предимно за Русия, Иран, а от 2010 г. насам все повече за Китай / и включително със свързаната с преработка на газ и масло рафинираща индустрия, енергийните ресурси представляват над половината от брутния вътрешен продукт.

Image result for проспекте Битарап Туркменистан

 

С растеж средно от 11 на сто на годишна база от 2007 г. насам, според официалните данни, Туркменистан е една от най-бързо разрастващите се икономики в света. Тя  е доминирана от въглеводородните  ресурси, които, включително свързаните с преработка на газ и рафиниране на нефт, се оценяват на повече от половината от БВП. През  2008-09 глобалният  икономически спад засяга и Туркменистан главно чрез намалено търсене на външния пазар на неговите петролни продукти и износ на природен газ. След приемливо забавяне до  6,1% през 2009 г., ръстът на БВП се възстановява  до 9,2% през 2010 г. в резултат на увеличен износ на газ, особено за Китай и устойчиви публични инвестиции и достига  до 14.7 на сто през 2011 г. и 11.1 на сто през 2012 година.

 

Image result for проспекте Битарап Туркменистан

 

В Документ на Световната банка САМО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ базиран на
Доклад № 78530-TM  на МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНАТА ФИНАНСОВА КОРПОРАЦИЯ ЗА ТУРКМЕНИСТАН ЗА ПЕРИОДА 2014-15 година  от 26 юни 2013 се казва:

„Въпреки че средносрочната перспектива е изцяло положителна, тя до голяма степен зависи от външното търсене , както и от цената на петрола и природния газ на Туркменистан. Изходната проекция за растеж от  10 процента в средносрочен план (2013-15) е в съответствие с последните резултати и се обяснява с очаквания да продължи висок  растеж на износа на природен газ за Китай. Все пак за да върви напред, Туркменистан ще трябва да бъде подготвен за справяне с уязвимости, свързани с риска от спадащите цени на природния газ, като по-специално подобри  рамката за управление и ефективно използване на изобилието си от въглеводородни ресурси. За да се постигне устойчив и приобщаващ растеж в дългосрочен план, Туркменистан ще трябва да се подобри управлението  и макроикономическото  управление, изпълнение на своята стратегия за насърчаване на растежа в сектори, създаващи работни места, развитие на банковата си система и разширяване ролята на частния сектор. Това ще включва, наред с другото: укрепване на управлението на публичните финанси; премахване политиката на директно или чрез кредитиране насочване от страна на централната банка; прилагане на пазарно-ориентирани  структурни реформи и привеждане на националните статистически данни в съответствие с международните стандарти. Тези предизвикателства, ще изискват постоянен ангажимент от страна на властите, както и значителни инвестиции в човешки капитал и институционален капацитет.

Въпреки че селското стопанство,занимаващо се най-вече с поливен памук и пшеница, представлява едва около 10 процента от БВП, то все още използва значителна част от работната сила на страната.

 

Image result for turkmenistan Melon

 

От 2007 г., големите увеличения на реалните разходи на глава от населението в областта на образованието, здравеопазването и социална сигурност са допринесли за постепенно подобряване на резултатите на Индекса за човешко развитие /ИЧР/. Правителството поддържа стандарта на живот чрез осигуряване на широк кръг стоки и услуги за цялото население или безплатно или при незначителни разходи. Цените на основни стоки за потребление като хляб, ток, бензин и вода са ниски дори по регионалните стандарти, образованието  е безплатно. Здравеопазването, жилищното настаняване, както и обществения транспорт за служителите от публичния сектор –оценяван  на около 30 на сто от работната сила, са силно субсидирани.

Основните дългосрочните тенденции в отрасловия състав на БВП от 2000 г. насам са три : увеличаване дела на индустрията, отчитащ повече от 49 на сто от БВП през 2012 г., намаляващата роля на селското стопанство и услугите, сега средно 10 процента/преди 16 процента/ и неотдавнашният скок в строителството- от 10 процента през 2008 г. до над 15 на сто през 2012 година. Това отчасти се обяснява с по-голямо увеличение на инвестициите в публичния инфраструктура, включително в столицата Ашхабад, а също и с продължаващата национална програма за развитие на селските райони.Междувременно, търговията на дребно се е увеличила бавно, но сигурно, от 5,3% от БВП през 2008 г. до почти 7% в момента.

 

Image result for turkmenistan trade

 

Напоследък  високите  темпове на растеж са задвижени не само от износа на газ, но също и от голямото и бързо увеличаване на публичните инвестиции. През 2012 г. капиталовите инвестиции от централното и местните управления в големи промишлени, селски и градски социални инфраструктурни проекти почти са се удвоили в номинално изражение в сравнение с 2011 година. Това е  придружено с увеличение на инвестициите с 27 процента от държавните предприятия. Като цяло инвестициите са около 50 процента от БВП, две трети от публични източници.това  е един от най-високите показатели  в света.Тази бърза експанзия е подхранвана  не само от вътрешни фактори, но и със значителни преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), макар че последните са най-вече в индустрията с  въглеводороди.”

Брутният вътрешен продукт на Туркменистан е в размер на 16,24 милиарда щатски долара през 2009 г., като индустрията е с 34%, селското стопанство с 10%, а сектора на услугите - 56%. След 6,1% през 2009 г., ръстът на БВП достига  до 9,2% през 2010 г. в резултат на увеличен износ на газ, особено за Китай и устойчиви публични инвестиции и достига  до 14.7 на сто през 2011 г. , 11.1 на сто през 2012 година,10,3%-през 2014 г.Сумарно през 2013 г. брутният вътрешен продукт на Туркменистан е 41,85 милиарда щатски долара,а през 2014 г.-47,93 млрд.щатски долара

Външна търговия – основен дял в износа заемат газът, петролът и петролните продукти; памук, продукти от памук, килими и черги.

Износът през 2008 г. съставлява 11,9 милиарда щатски долара. През 2014 г. външната търговският оборот достига  близо 33 милиарда щатски долара,като износът  е 54% от общия външнотърговски оборот.

Основните потребители през 2008 г са:  Украйна 51.6%, Полша 10%, Унгария 8%. Значително увеличаване на дела на външната търговия има в последните години с  Китай. Обемът на износа за Армения, Азербайджан, Иран, Узбекистан, Турция, Афганистан и Индия постоянно нараства. Основните партньори в  износа за 2014 г са Китай, Русия, Иран, Италия, Азербайджан и Афганистан.

Външнотърговски внос: индустриални продукти, храни, химикали, фармацевтични продукти.

Вносът през 2008 г., е в размер на 5,7 милиарда щатски долара,като основни доставчици са Русия 16.8%, Китай 16,7%, Турция 13,8%, Украйна 7.8%, Германия 5,5%.

През 2014 г. Туркменистан внася стоки от 85 страни, основните от тях са Турция, ОАЕ, Китай и Русия. Значително увеличение има  на вноса от страни от ЕС: Великобритания, Франция, Австрия, Дания, Естония, Португалия, Словения. В стоковата структура на вноса най-голям дял заемат продуктите за индустриални цели.

Туризмът не е най-силният сектор от икономиката на Туркменистан, тъй като само около 10 хиляди души посещават страната всяка година.

 

Image result for turkmenistan turizm

 

Туркменистан е заинтересован от привличането на крупни капитали в сферата на жилищно строителство, пътна инфраструктура, пристанища, развитие на енергийна и газова инфраструктура, нефтохимическа индустрия, селско стопанство, партньорство в областта на туризма. Туркменистан има намерение да  развие   и специална икономическа зона на Каспийско море „Аваза“ - център на туризма и високите технологии.

 

Защо Туркменистан?

Туркменистан е една от най-бързо развиващите се икономики в света

Една от най-големите износителки на енергийни ресурси в света

• Това е недокоснат пазар, предлагащ милиарди долари за проекти в инфраструктура и строителство

Цял Туркменистан ще бъде отново построен до 2020 г. според плановете на управляващите

Туристическия град АВАЗА е друга инвестиционна сфера, предлагаща проекти за милиарди долари

С проекта за ново пристанище се цели изграждането му като логистичния център на Централна Азия

Страната предлага възможности в главни сектори като енергетика, строителство, телекомуникации, туризъм, здравеопазване, хранително-вкусова промишленост, текстил и много други

Днес проекти за над 32 милиарда долара са в изпълнение

Инвестициите продължават и с цел домакинство на Азиатските Олимпийски игри през 2017 г.

 

 

 

 

Полезни официални уебсайтове

от  Туркменистан  

 

 

 

1.http://tdh.gov.tm/tm/ (на туркменски, руски и английски);

https://www.facebook.com/tdh.gov.tm(на туркменски)

http://www.turkmenistan.gov.tm/_eng/   (на туркменски и английски);

2. http://www.turkmeninform.com/ru/(на руски и английски);

https://twitter.com/TMhabar (на туркменски, руски и английски);

https://www.facebook.com/turkmen.habarcy(на руски)

3. http://www.turkmenhabargullugy.com/   (на туркменски)

4. http://www.mfa.gov.tm/en/   Министерство на външните работи

5. http://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/turkmenistan/  Hовини за събирането на памука и от текстилния  свят (на английски)

6. http://www.turkmenistaninvest.com/news/turkmenistan-construction-tender-ministry-textile-industry-turkmenistan-02072014  Инвестиционен  форум на Туркменистан (на английски)

7.http://turkmenistan.gov.tm/  (на туркменски, руски и английски);

8. orient.tm  (на туркменски, руски и английски);

9.metbugat.gov.tm   (на туркменски, руски и английски);
 
10.turkmenportal.com  (на руски);
 
11.infoabad.com  (на  руски )
 

Уеб сайтове за нефт и газ в Туркменистан:

  http://www.oilgas.gov.tm/

 http://www.oilgasturkmenistan.com/gallery

 http://www.naturalgaseurope.com/european-energy-security-turkmenistan


Много полезен файл със статистическа и географска информация:

http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/cabs/Turkmenistan/pdf.pdf
Уебсайт с информация до 2013 г.:  http://www.europahouse-tm.eu/european-focus-in-turkmen-press,41.html

Вестник "Гундогар"  : http://gundogar.org/?topic_id=25&year=2015&month=1

Всички новини, които са  отпечатани  във  в-к "Нейтральный Туркменистан", се публикуват  на http://www.tdh.gov.tm/ru/