Информация за България

 

Свързано изображение

 

География

 

България се намира в югоизточната част на Европа, в сърцето на Балканския полуостров. Граничи с Румъния на север, като двете държави са разделени от р. Дунав, с Македония и Сърбия на запад, с Гърция и Турция на юг. Източна граница се явява Черно море. Разположението на страната е стратегическо, на границата между Централна и Западна Европа от една страна и Азия от друга. България заема обща площ от 111 000 кв. км.

 

Image result for bulgaria

 

Около 30% от територията на страната са равнини, а платата и хълмовете заемат около 41%. Югозападната част на страната има по-силно изразен планински характер, като ярко се открояват Рила и Пирин, а по на изток са по-ниските, но по-обширни Родопи. В Рила се намира най-високият връх на Балканския полуостров – Мусала, с височина 2925 м. Старопланинската верига пресича наполовина страната, от запад на изток, северно от Розовата долина. Хълмистият и равнинният пейзаж са по-характерни за югоизточните части, по крайбрежието на Черно море, както и по главната река на България – Дунав, на север. Странджа пък е най-високата планина в югоизточната част. В противовес, Добруджа е най-равнинната област на България, с ниски и малко на брой възвишения.

България разполага със 125 вида проучени полезни изкопаеми: енергийни суровини, руди на черни, цветни и благородни метали, индустриални минерали и декоративни скали.

 

Image result for bulgaria

 

Реки: Дунав, Марица, Искър, Струма, Места, Тунджа, Янтра, Камчия и др.

Планини: Рила, Пирин, Стара планина, Родопи, Витоша, Средна гора, Странджа и др.

Най-висок връх: Мусала (2 925 м), намира се в Рила.

В България има 3 национални и 9 природни парка, както и 16 биорезервата. Два от тях - Националният парк Пирин и резерватът "Сребърна", са включени в списъка на ЮНЕСКО за клтурното и природно наследство.

Резултат с изображение за българия море албена

 

Климатът в България е характерен с четирите си напълно различни сезона - топло лято, дълга и слънчева есен, снежна зима и свежа пролет.

 Със своите почти 111 хил. km² площ и 7,153 милиона души, България се подрежда на 11-о и 16-о място съответно по площ и по население в Европейския съюз.

 

Резултат с изображение за българия rodopi

 

ИсторияНай-ранните свидетелства за човешко присъствие по земите на днешна България датират от преди 200 – 100 хиляди години, или епохата на палеолита. Към петото хилядолетие преди н.е. в североизточна България процъфтява култура, която създава най-ранните златни украшения в Европа.

От Античността до Тъмните векове по земите на днешна България се развиват културите на траките, древните гърци, келтите, готите и римляните. С пристигането на славяните през 6 век, а век по-късно и на прабългарите, започва процесът на изграждане на българската държавност.

 

https://thebeautyofmycountry.files.wordpress.com/2014/12/n_1308075902_1962431.jpg

 

През 681 година е основана Първата българска държава, която достига разцвета в развитието си в началото на X век и оказва голямо влияние на източноевропейските народи чрез книжовните си школи и литературата. Тя просъществува до 1018 г., когато попада под византийска власт. Отхвърля я с въстание през 1185 г.

Втората българска държава достига върха в могъществото и териториалното си разширение през първата половина на XIII век и съществува между 1185 и 1396 г., когато е завладяна от разрастващата се Османска империя.

През 1878 г., след почти век на културно и икономическо възраждане, неуспешни въстания и дипломатически борби, България възстановява държавността си под формата на монархия и се освобождава от петвековото османско владичество с помощта на Руската империя. Малко след това България започва да води редица войни със своите съседи и се съюзява с Германия по време на двете световни войни.

През 1946 г. монархията е заменена с народна република от съветски тип, ръководена от Българската комунистическа партия. Социалистическият строй съществува до 1990 г., след което България поема по пътя на либералната демокрация и пазарната икономика. През 2004 г. страната се присъединява към НАТО, а през 2007 г. – към Европейския съюз.

 

Държавно устройство

 

Парламентарна република. Държавен глава на страната е президент, който има представителни функции и се избира за срок от 5 години. Законодателната власт се упражнява от Народното събрание, което се състои от 240 народни представители, избирани за срок от 4 години. Изпълнителната власт се осъществява от правителство, начело с министър-председател.

 

Резултат с изображение за герб българия

 

България е сред най-старите държави на континента. Основана през 681 г., тя съществува вече повече от 1300 години. След основаването си тя се оказва третата държава в Европа - след Западната и Източната римска империя. 

Списъкът на ЮНЕСКО с културното и природно наследство на света съдържа 300 обекта. От тях 9 се намират в България, оглавявани от Рилския манастир.

България е трета в света (след Гърция и Италия) по брой на културните и исторически паметници в страната със своите 160 манастири, 38 културни паметници и 330 музеи.

В България има 36 културни резервата, 160 манастира и над 40 000 културни паметници, 7 от които са включени в списъка на ЮНЕСКО за културно и природно наследство. Запазени са множество паметници от различни исторически епоха: праисторически открития, тракийски гробници, открития от времето на Древна Елада, Римската и Византийската империя, исторически паметници от времето на Първото и Второто българско царство, както и от периода на Възраждането, архитектурни ансамбли в големите градове, както и цели села, в които е запазена автентичната атмосфера и архитектура. 

Най-старото златно съкровище в Европа е открито във Варненския некропол - датирано 2000 г. пр. н. е. Това е доказателството, че европейската цивилизация е съществувала по нашите земи, още по времето на Месопотамия и Египет. Златните съкровища на траките, намерени в гробниците на тракийските царе в България, са същински шедьоври. Златните съкровища от Вълчедръм, Панагюрище, Враца, Луковит и Летница са известни по цял свят, както и сребърното от Рогозен.Фолклорните песни, танци и обичаи на българите са се запазили и до днес. 

 

Резултат с изображение за българия pirin

 

Около 30% от територията на страната са равнини, а платата и хълмовете заемат около 41%. Югозападната част на страната има по-силно изразен планински характер, като ярко се открояват Рила и Пирин, а по на изток са по-ниските, но по-обширни Родопи. В Рила се намира най-високият връх на Балканския полуостров – Мусала, с височина 2925 м. Старопланинската верига пресича наполовина страната, от запад на изток, северно от Розовата долина. Хълмистият и равнинният пейзаж са по-характерни за югоизточните части, по крайбрежието на Черно море, както и по главната река на България – Дунав, на север. Странджа пък е най-високата планина в югоизточната част. В противовес, Добруджа е най-равнинната област на България, с ниски и малко на брой възвишения.

България разполага със 125 вида проучени полезни изкопаеми: енергийни суровини, руди на черни, цветни и благородни метали, индустриални минерали и декоративни скали.

Столица: София с население 1.5 млн. души

Официален език: Български

Най-голям град: София

Площ: 110 910km/2

Население: 7 364 570

Валута: Български лев (BGN). 1 EUR = 1.95583 BGN.

Телефонен код: 359

Часова зона: GMT+2

 

Резултат с изображение за български левове

 

Религия: православни, мюсюлмани

 

Големи градове: Пловдив (340 494 жители), Варна (312 770 жители), Бургас (195 966 жители), Русе (156 238 жители) - по данни от 2007 година.

 

Стопанско развитие

 

Най-голям дял в икономиката имат промишлеността, земеделието, туризмът,въпреки че и секторът на услугите устойчиво повишава своя дял в БВП. България произвежда значителни количества желязо, мед, злато, бисмут, каменни въглища, електроника, рафинирани петролни горива, части за превозни средства, оръжиеи строителни материали. България е на 10-то място в света по добив на бисмут(2006), на 31-во място по добив цинк(2009), на 20-то място по добив на меди на 19-то място по добив на каменни въглища.

Въпреки че България притежава незначителни запаси на природен газ и нефт, нейният добре развит енергиен сектор играе важна роля на Балканите. Стратегическото разположение на страната я прави важен район за пренос и разпределение на нефт и природен газ от Русия за Западна Европа и другите балкански страни.

В Козлодуйсе намира атомната електроцентрала АЕЦ "Козлодуй"(3 760 MW). Съществува предложение и за построяване на блокове 7 и 8 към АЕЦ "Козлодуй". Ядрената енергия задоволява над 35% от енергийните нужди на страната.

По-голямата част от електричеството се произвежда от ТЕЦ. В комплекса "Марица-изток"се намират най-големите топлоелектрически централи в Югоизточна Европа. България развива с бързи темпове и възобновяеми енергийни източници, най-вече ветрогенератори и слънчеви колектори.

България се нарежда сред най-големите световни производители на определени селскостопански продукти, сред които анасон (6-и), слънчогледови семки и зърнено-житни култури (11-и и 12-и), малини, овче, козе и биволско мляко, тютюн и череши.Тя е известна с производството на маслодайни рози, от които се правят едни от най-скъпите розови масла в Европа,ключова съставка на най-добрите фини аромати в световната парфюмерийна индустрия. Освен това, страната е един от най-големите производители и износители на вино, а добре познатото по света българско кисело мляко е неизменна част от менюто на дълголетното българско население. 

Туризмът в България е едно от най-допринасящите пера в БВП на страната. Всяка година броят на туристите расте, като има възгледи броят им да стигне 20 милиона до 2020 година. Повечето туристи се насочват или към зимните курорти, или към летните, в съответствие със сезона. Перспективите за развиване на туризъм са големи, тъй като страната има потенциал заради природните, културни и исторически забележителности.

Българската икономика е отворена, като външнотърговският обмен на страната надхвърля БВП. Главните вносители на български стоки са Германия(11,6%), Румъния(9,5%), Италия(8,7%), Турция(8,6%), Гърция(7,0%) и Белгия(4,9%), като общият обем на износа през 2011 година е 39,6 млрд. лева. Обемът на вноса в България през същата година е 45,8 млрд. лева, а най-големите вносители в страната са Русия(17,6%), Германия (10,8%), Италия (7,1%), Румъния (6,9%), Гърция (5,6%) и Испания(5,3%).

 

Image result for bulgaria industry

 

 

Брутен вътрешен продукт на глава от населението, в долари (БВП):

година                 БВП

2005       9,600

2006       10,700

2007       11,800

2008       12,900

2009       12,600

2010       13,500

2011       13,600

2012       14,500

Резултат с изображение за бвп българия таблица

 

Най-важните сектори на българската икономика през 2016 г. са били промишлеността (23,8 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (22,2 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (14,1 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 68 % от износа на България (Германия — 14 %, Италия и Румъния — по 9 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Турция — 8 % и Китай — 2 %.

67 % от вноса е от страните от ЕС (Германия — 13 %, Италия — 8 %, Румъния — 7 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 9 % от вноса е от Русия, а 6 % — от Турция.

Данъчна политика

В периода 2009 г.-2013 г. данъчната политика на страната цели да отвори България за партньорства между чуждестранните и български инвеститори и предприемачи, за да възстанови икономиката след краха на световната финансова система. В основата на това специфично данъчно законодателство са конкурентните данъци.

 • Облагане на фирмите с 10% данък, 0% в региони с високи нива на безработица;
 • Данък общ доход за физически лица 10%
 • Освобождаване от ДДС в срок от 2 години за внос на оборудване за инвестиционни проекти над 5 милиона евро, които създават най-малко 50 работни места
 • Облагане на дивиденти: 5% (0% за граждани на ЕС)
 • Възможност за годишна амортизация до 50% за компютри, компютърно оборудване и софтуер
 • В някои случаи данъците се намаляват и при проекти за научни изследвания и развитие, инициирани от страна на предприемачите

Чуждестранни инвестиции:

Българската икономика е изключително отворена към международен обмен (57% спрямо средно ниво от 40% за региона на Балканите). Основните чуждестранни инвеститори в България са от европейските страни (Холандия, Австрия, Великобритания, Германия), действащи в 4 основни сектора: финанси, търговия, индустрия, строителство и недвижими имоти. Франция заема 12-то място с резерви от 933 милиона евро. Основните френски инвеститори в България са Société Générale, BNP Paribas, Schneider Electric, Montupet, Groupama, както и Carrefour, Novotel, Total, Décathlon. Стокообменът между двете страни възлиза на 1571.1 милиона евро, от които 825 милиона представляват износ на България към Франция, а 746 милиона са внос. Обменът се осъществява основно в следните сектори: земеделска и хранително-вкусова продукция, електроника и информатика, техника, автомобилна индустрия, козметични и фармацевтични продукти. 

Основни сектори:

 • Aвтомобилна индустрия: конструкции и части за автомобилостроенето; 
 • Земеделие : експлоатация на земеделски стопанства, биоземеделие ; 
 • Хранително-вкусова промишленост : обработка на земеделски продукти;
 • Балнеотуризъм ;
 • Оборудване за градската среда

Човешки ресурси:

България разполага с квалифицирана и евтина работна ръка. 68% от населението (25г.-64г.) е в активна възраст, а 60% от тях владее поне един чужд език. 80% от активното население има диплома за завършено средно или висше образование. Около 2/3 от студентите изучават английски или немски език.

Във външната си политика България се ориентира към сближаване с европейските структури. От 1991 г. е член на Съвета на Европа.През 2004 България става член на НАТО.През1995 г. България подава молба за членство в Европейския съюз. През 1999 започват преговорите за рисъединяване.
На 25 април 2005 В Люксембург е подписан Договорът за присъединяването на Република България към Европейския съюз.

 

Image result for bulgaria

 

Официални празници: 1 януари (Нова Година), 3 март (национален празник), Великден, 1 май (Ден на труда), 6 май (Св. Георги), 24 май (Ден на азбуката, културата и просветата), 6 септември (Ден на Съединението), 22 септември (Ден на независимостта), 25 декември (Коледа).

 

 

България в ЕС

Резултат с изображение за българия EU

Eвропейски парламент

В Европейския парламент има 17 членове от България. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представителиТърсене на налични преводи за тази връзка на българското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на българското председателство:

януари — юни 2018 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайт наНастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от България комисар в Европейската комисия е Мария Габриел, която отговаря за цифровата икономика и цифровото общество.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в България

Европейски икономически и социален комитет

България има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

България има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

България поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителствоТърсене на налични преводи за тази връзка в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на България в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава България?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на България с ЕС през 2017 г.: 

 • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,896 млрд. евро
 • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на България: 3,76 %
 • Обща вноска на България в бюджета на ЕС: 0,379 млрд. евро
 • Вноска на България в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,75 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в България

Средствата, които България внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как България се възползва от финансирането от ЕСТърсене на налични преводи за тази връзка.

Вижте също