Информация за България

География

 

България се намира в югоизточната част на Европа, в сърцето на Балканския полуостров. Граничи с Румъния на север, като двете държави са разделени от р. Дунав, с Македония и Сърбия на запад, с Гърция и Турция на юг. Източна граница се явява Черно море. Разположението на страната е стратегическо, на границата между Централна и Западна Европа от една страна и Азия от друга. България заема обща площ от 111 000 кв. км.

 

Около 30% от територията на страната са равнини, а платата и хълмовете заемат около 41%. Югозападната част на страната има по-силно изразен планински характер, като ярко се открояват Рила и Пирин, а по на изток са по-ниските, но по-обширни Родопи. В Рила се намира най-високият връх на Балканския полуостров – Мусала, с височина 2925 м. Старопланинската верига пресича наполовина страната, от запад на изток, северно от Розовата долина. Хълмистият и равнинният пейзаж са по-характерни за югоизточните части, по крайбрежието на Черно море, както и по главната река на България – Дунав, на север. Странджа пък е най-високата планина в югоизточната част. В противовес, Добруджа е най-равнинната област на България, с ниски и малко на брой възвишения.

България разполага със 125 вида проучени полезни изкопаеми: енергийни суровини, руди на черни, цветни и благородни метали, индустриални минерали и декоративни скали.

 

 

Реки: Дунав, Марица, Искър, Струма, Места, Тунджа, Янтра, Камчия и др.

 

Планини: Рила, Пирин, Стара планина, Родопи, Витоша, Средна гора, Странджа и др.

 

Най-висок връх: Мусала (2 925 м), намира се в Рила.

В България има 3 национални и 9 природни парка, както и 16 биорезервата. Два от тях - Националният парк Пирин и резерватът "Сребърна", са включени в списъка на ЮНЕСКО за клтурното и природно наследство. 

Климатът в България е характерен с четирите си напълно различни сезона - топло лято, дълга и слънчева есен, снежна зима и свежа пролет. 

Държавно устройство: парламентарна република. Държавен глава на страната е президент, който има представителни функции и се избира за срок от 5 години. Законодателната власт се упражнява от Народното събрание, което се състои от 240 народни представители, избирани за срок от 4 години. Изпълнителната власт се осъществява от правителство, начело с министър-председател.

История

 

България е сред най-старите държави на континента. Основана през 681 г., тя съществува вече повече от 1300 години. След основаването си тя се оказва третата държава в Европа - след Западната и Източната римска империя. 

Списъкът на ЮНЕСКО с културното и природно наследство на света съдържа 300 обекта. От тях 9 се намират в България, оглавявани от Рилския манастир.

България е трета в света (след Гърция и Италия) по брой на културните и исторически паметници в страната със своите 160 манастири, 38 културни паметници и 330 музеи.

В България има 36 културни резервата, 160 манастира и над 40 000 културни паметници, 7 от които са включени в списъка на ЮНЕСКО за културно и природно наследство. Запазени са множество паметници от различни исторически епоха: праисторически открития, тракийски гробници, открития от времето на Древна Елада, Римската и Византийската империя, исторически паметници от времето на Първото и Второто българско царство, както и от периода на Възраждането, архитектурни ансамбли в големите градове, както и цели села, в които е запазена автентичната атмосфера и архитектура. 

Най-старото златно съкровище в Европа е открито във Варненския некропол - датирано 2000 г. пр. н. е. Това е доказателството, че европейската цивилизация е съществувала по нашите земи, още по времето на Месопотамия и Египет. Златните съкровища на траките, намерени в гробниците на тракийските царе в България, са същински шедьоври. Златните съкровища от Вълчедръм, Панагюрище, Враца, Луковит и Летница са известни по цял свят, както и сребърното от Рогозен.Фолклорните песни, танци и обичаи на българите са се запазили и до днес. 

Около 30% от територията на страната са равнини, а платата и хълмовете заемат около 41%. Югозападната част на страната има по-силно изразен планински характер, като ярко се открояват Рила и Пирин, а по на изток са по-ниските, но по-обширни Родопи. В Рила се намира най-високият връх на Балканския полуостров – Мусала, с височина 2925 м. Старопланинската верига пресича наполовина страната, от запад на изток, северно от Розовата долина. Хълмистият и равнинният пейзаж са по-характерни за югоизточните части, по крайбрежието на Черно море, както и по главната река на България – Дунав, на север. Странджа пък е най-високата планина в югоизточната част. В противовес, Добруджа е най-равнинната област на България, с ниски и малко на брой възвишения.

България разполага със 125 вида проучени полезни изкопаеми: енергийни суровини, руди на черни, цветни и благородни метали, индустриални минерали и декоративни скали.

 

 

Държавно устройство

 

Държавно устройство: парламентарна република. Държавен глава на страната е президент, който има представителни функции и се избира за срок от 5 години. Законодателната власт се упражнява от Народното събрание, което се състои от 240 народни представители, избирани за срок от 4 години. Изпълнителната власт се осъществява от правителство, начело с министър-председател.

Столица: Софияс население 1.5 млн. души

Официален език: Български

Най-голям град: София

Площ: 110 910km/2

Население: 7 364 570

Валута: Български лев (BGN). 1 EUR = 1.95583 BGN.

Телефонен код359

Часова зона: GMT+2

 

Религия: православни, мюсюлмани

 

Големи градове: Пловдив (340 494 жители), Варна (312 770 жители), Бургас (195 966 жители), Русе (156 238 жители) - по данни от 2007 година.

 

Стопанско развитие

 

Най-голям дял в икономиката имат промишлеността, земеделието, туризмът,въпреки че и секторът на услугите устойчиво повишава своя дял в БВП. България произвежда значителни количества желязо, мед, злато, бисмут, каменни въглища, електроника, рафинирани петролни горива, части за превозни средства, оръжиеи строителни материали. България е на 10-то място в света по добив на бисмут(2006), на 31-во място по добив цинк(2009), на 20-то място по добив на меди на 19-то място по добив на каменни въглища.

Въпреки че България притежава незначителни запаси на природен газ и нефт, нейният добре развит енергиен сектор играе важна роля на Балканите. Стратегическото разположение на страната я прави важен район за пренос и разпределение на нефт и природен газ от Русия за Западна Европа и другите балкански страни.

В Козлодуйсе намира атомната електроцентрала АЕЦ "Козлодуй"(3 760 MW). Съществува предложение и за построяване на блокове 7 и 8 към АЕЦ "Козлодуй". Ядрената енергия задоволява над 35% от енергийните нужди на страната.

По-голямата част от електричеството се произвежда от ТЕЦ. В комплекса "Марица-изток"се намират най-големите топлоелектрически централи в Югоизточна Европа. България развива с бързи темпове и възобновяеми енергийни източници, най-вече ветрогенератори и слънчеви колектори.

България се нарежда сред най-големите световни производители на определени селскостопански продукти, сред които анасон (6-и), слънчогледови семки и зърнено-житни култури (11-и и 12-и), малини, овче, козе и биволско мляко, тютюн и череши.Тя е известна с производството на маслодайни рози, от които се правят едни от най-скъпите розови масла в Европа,ключова съставка на най-добрите фини аромати в световната парфюмерийна индустрия. Освен това, страната е един от най-големите производители и износители на вино, а добре познатото по света българско кисело мляко е неизменна част от менюто на дълголетното българско население. 

Туризмътв България е едно от най-допринасящите пера в БВПна страната. Всяка година броят на туристите расте, като има възгледи броят им да стигне 20 милиона до 2020 година. Повечето туристи се насочват или към зимните курорти, или към летните, в съответствие със сезона. Перспективите за развиване на туризъм са големи, тъй като страната има потенциал заради природните, културни и исторически забележителности.

Българската икономика е отворена, като външнотърговският обмен на страната надхвърля БВП. Главните вносители на български стоки са Германия(11,6%), Румъния(9,5%), Италия(8,7%), Турция(8,6%), Гърция(7,0%) и Белгия(4,9%), като общият обем на износа през 2011 година е 39,6 млрд. лева. Обемът на вноса в България през същата година е 45,8 млрд. лева, а най-големите вносители в страната са Русия(17,6%), Германия (10,8%), Италия (7,1%), Румъния (6,9%), Гърция (5,6%) и Испания(5,3%).

Брутен вътрешен продукт на глава от населението, в долари (БВП):

година                 БВП

2005       9,600

2006       10,700

2007       11,800

2008       12,900

2009       12,600

2010       13,500

2011       13,600

2012       14,500

Нивото на работните заплати е най-конкурентното в Централна и Източна Европа: средната заплата е 418 евро/месец, а задължителната минимална работна заплата е 173 евро (от 1ви януари 2014г.). Работният ден е 8ч. или 40ч. на седмица. Разходите и социалните осигуровки са сред най-ниските в ЕС (около 30%), 18% за сметка на работодателя и 12% за сметка на служителя.

Макроикономически данни:

 • БВП (2012): 39,7 милиарда евро (5 250€/човек)
 • БВП/глава от населението (100% = средно ниво за ЕС): 48,1%
 • Икономически растеж (2012): 0,8% (1,6% за последното тримесечие на 2013г.)
 • Инфлация (2012): 2,5%
 • Безработица (2012): 12,7% ( при 12,1% средно за ЕС)
 • Население в активна възраст: около 3,4 милиона
 • Бюджетен дефицит (2012): 1,5%
 • Държавен дълг (2012): 17,6%
 • Ранг на Франция в стокообмена: 6-то място като клиент, 8-мо място като доставчик
 • Преки чуждестранни инвестиции: 37,9 милиарда евро
 • Преки чуждестранни инвестиции от Франция: 933 милиона евро според официалните данни на БНБ, което отрежда 12-то място на Франция (ако броим френските инвестиции чрез филиали на други съседни страни – 8-мо място, 1,3 милиарда евро)

Публични финанси (2012):

 • Бюджетно салдо (% от БВП): -0,5%
 • Държавни разходи (% от БВП): 35,9

Дялово разпределение на секторите:

 • Земеделие: 5,6%
 • Индустрия: 31,2%
 • Услуги: 63,2%

Данъчна политика

В периода 2009г.-2013г. данъчната политика на страната цели да отвори България за партньорства между чуждестранните и български инвеститори и предприемачи, за да възстанови икономиката след краха на световната финансова система. В основата на това специфично данъчно законодателство са конкурентните данъци.

 • Облагане на фирмите с 10% данък, 0% в региони с високи нива на безработица;
 • Данък общ доход за физически лица 10%
 • Освобождаване от ДДС в срок от 2 години за внос на оборудване за инвестиционни проекти над 5 милиона евро, които създават най-малко 50 работни места
 • Облагане на дивиденти: 5% (0% за граждани на ЕС)
 • Възможност за годишна амортизация до 50% за компютри, компютърно оборудване и софтуер
 • В някои случаи данъците се намаляват и при проекти за научни изследвания и развитие, инициирани от страна на предприемачите

Чуждестранни инвестиции:

Българската икономика е изключително отворена към международен обмен (57% спрямо средно ниво от 40% за региона на Балканите). Основните чуждестранни инвеститори в България са от европейските страни (Холандия, Австрия, Великобритания, Германия), действащи в 4 основни сектора: финанси, търговия, индустрия, строителство и недвижими имоти. Франция заема 12-то място с резерви от 933 милиона евро. Основните френски инвеститори в България са Société Générale, BNP Paribas, Schneider Electric, Montupet, Groupama, както и Carrefour, Novotel, Total, Décathlon. Стокообменът между двете страни възлиза на 1571.1 милиона евро, от които 825 милиона представляват износ на България към Франция, а 746 милиона са внос. Обменът се осъществява основно в следните сектори: земеделска и хранително-вкусова продукция, електроника и информатика, техника, автомобилна индустрия, козметични и фармацевтични продукти. 

Основни сектори:

 • Aвтомобилна индустрия: конструкции и части за автомобилостроенето; 
 • Земеделие : експлоатация на земеделски стопанства, биоземеделие ; 
 • Хранително-вкусова промишленост : обработка на земеделски продукти;
 • Балнеотуризъм ;
 • Оборудване за градската среда ; 

Човешки ресурси:

България разполага с квалифицирана и евтина работна ръка. 68% от населението (25г.-64г.) е в активна възраст, а 60% от тях владее поне един чужд език. 80% от активното население има диплома за завършено средно или висше образование. Около 2/3 от студентите изучават английски или немски език.

 

Във външната си политика България се ориентира към сближаване с европейските структури. От 1991 г. е член на Съвета на Европа.През 2004 България става член на НАТО.През1995 г. България подава молба за членство в Европейския съюз. През 1999 започват преговорите за рисъединяване.
На 25 април 2005 В Люксембург е подписан Договорът за присъединяването на Република България към Европейския съюз.

 

Официални празници: 1 януари (Нова Година), 3 март (национален празник), Великден, 1 май (Ден на труда), 6 май (Св. Георги), 24 май (Ден на азбуката, културата и просветата), 6 септември (Ден на Съединението), 22 септември (Ден на независимостта), 25 декември (Коледа).