1.                  Инициатива за издаване и презентиране в Република България на книгата на Н.Пр. Гурбангули Бердимухамедов – „Ахалтекинецът наша гордост и слава“.

 

2.                  Съвместна инициатива с Университета за национално и световно стопанство в София, за удостояване на Н.Пр. Гурбангули Бердимухамедов – Президент на Република Туркменистан с почетната титла „Почетен Професор „ на Университета за национално и световно стопанство.

С Решение на Ректорския съвет на Университета за национално и световно стопанство - Н.Пр. Гурбангули Бердимухамедов – Президент на Република Туркменистан е удостоен с най-високата почетната титла „Почетен професор”  на УНСС, за принос в развитието на българо-туркменските икономически отношения.

 

3.                  Съвместна инициатива с Университета по библиотекознание и информационни технологии в София, за Удостояване на Н.Пр. Гурбангули Бердимухамедов – Президент на Република Туркменистан с почетната титла„Доктор хонорис кауза“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии.

В момента тече процедура по удостояването наН.Пр. Гурбангули Бердимухамедов – Президент на Република Туркменистан с почетната титла „Доктор хонорис кауза“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии.

 

4.                  Съвместна инициатива с Българска федерация по конен спорт за удостояване на Н.Пр. Гурбангули Бердимухамедов – Президент на Република Туркменистан с най-високия почетен медал – 100 години Българска федерация по конен спорт.

С Решение на Управителния съвет наБългарската федерация по конен спорт - Н.Пр. Гурбангули Бердимухамедов – Президент на Република Туркменистан е удостоен с почетен медал – 100 години Българска федерация по конен спорт, за заслуги в областта на конното дело и конния спорт.

 

5.                  По инициатива и с Решение на Управителния съвет на Българо-Туркменистанската Индустриално-Търговска Палата се създава Дружество за приятелство между Република България и Република Туркменистан, имащо за цел още по-всеобхватно да разшири сътрудничеството между двете страни.

В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО:

6.                  Инициатива за установяване на сътрудничество между Българска академия на науките и Академия на науките на Република Туркменистан.

 

7.                  Инициатива за установяване на сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Туркменистанския държавен университет „Махтумкули Фраги“.

В официално писмо до Българо-Туркменистанската Индустриално-Търговска Палата, Ректорът наСофийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. Иван Илчев изразява пълна готовност за широкомащабно сътрудничество с Туркменистанския държавен университет „Махтумкули Фраги“.

 

8.                  Инициатива за установяване на сътрудничество между Стоматологичния факултет на Медицинска академия на Република България и Държавния медицински университет на Република Туркменистан.

 

9.                  Инициатива за установяване на сътрудничество междуУниверситета за национално и световно стопанство в София и туркменистанския Държавен институт по икономика и управление.

 

10.              Инициатива за установяване на сътрудничество между Техническия университетв София и туркменистанския Държавен архитектурно-строителен институт.

 

11.              Инициатива за установяване на сътрудничество между Университета по библиотекознание и информационни технологии в София и туркменистанския Държавен институт по културата.

 

12.              Инициатива за установяване на сътрудничество между Аграрния университет в гр. Пловдив иТуркменистанския селскостопански  университет „С.А. Ниязов“.

 

13.              Инициатива за установяване на сътрудничество между Ветеринарно-медицинския факултет на Тракийския университет гр. Стара Загора и Туркменистанския селскостопански университет „С.А. Ниязов“.

 

14.              Инициатива за установяване на сътрудничество между Лесотехническия университет и и Туркменистанския селскостопански университет „С.А. Ниязов“.

 

15.              Инициатива за установяване на сътрудничество между Висшето трансптортно училище „Тодор Каблешков“ и туркменистанския Държавен институт по транспорт и съобщения.

 

В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА:

16.              Инициатива за установяване на сътрудничество между Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ с национални и фолклорни ансамбли в Република Туркменистан.

 

17.              Инициатива за установяване на сътрудничество между Фолклорен ансамбъл „Пирин“ с национални и фолклорни ансамбли в Република Туркменистан.

 

В ОБЛАСТТА НА СПОРТА:

18.              Инициатива за установяване на сътрудничество между Българския олимпийски комитет и Олимпийския комитет на Република Туркменистан.

 

19.              Инициатива за установяване на сътрудничество между Българската федерация по конен спорт и Държавното обединение „Туркмен атлары“.

 

20.              Инициатива за установяване на сътрудничество между Българската федерация по борба и Федерацията по борба на Република Туркменистан.

 

21.              Инициатива за установяване на сътрудничество между Българския стрелкови съюз и сходна федерация в РТ.

 

В ОБЛАСТТА НА мас-медиите:

22.              Инициатива за организиране на турове за български журналисти в Република Туркменистан и на туркменистански журналисти в Република България, с цел промотиране на двете страни в мас-медиите.