Оферта от компания "Братя Паунови"

 

Уважаеми колеги,

 

дейността на компанията ни е фокусирана върху търговия с автотранспортна и

строителна техника, която в годините се тя развива успоредно и с услуга, която

предлагаме : транспортна дейност от Европа за Туркменистан.

Нашата компания предлага доставка на стоки и суровини до всяка точка на

Туркменистан. Дестинацията е добре позната на нашето транспортно

направление, маршрутите са отработени. Предлагаме гарантирана и качествена

доставка

Ще се радваме, ако успеем да предложим услугатаси не само на членовете на БТИТП, които осъществяват търговска дейност вТуркменистан, но и компании, които планират дългосрочно да развиват бизнесаси в този регион.

 

С уважение,

и в очакване на предложения

 

"Братя Паунови"