Из залите на Държавния Музей на Туркменистан

ИЗ ЗАЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ МУЗЕЙ НА ТУРКМЕНИСТАН

 

Древния свят (ИСТОРИЯ)

ДАМДАМ ЧЕШМЕ, каменни оръдия на труда (60 000 ГОДИНИ ПРЕДИ НОВАТА ЕРА)

 
ДЖЕЙТУН, КЕРАМИКА (6000 ГОДИНИ ПРЕДИ НОВАТА ЕРА)

 
Анау, керамика (6000 ГОДИНИ ПРЕДИ НОВАТА ЕРА)

 
АЛТИНДЕПЕ (3000-2000 ГОДИНИ ПРЕДИ НОВАТА ЕРА) КЕРАМИКА

 
ФИГУРКИ

 
УКРАШЕНИЯ

 
ОРЪДИЯ НА ТРУДА

 
ПЕЧАТИ

 

 

АНТИЧНОСТ (III ВЕК ПРЕДИ НОВАТА ЕРА – III ВЕК ОТ НОВАТА ЕРА) - (ИСТОРИЯ)

МОНЕТИ

 
МРАМОРНИ И ГЛИНЕНИ СКУЛПТУРИ ОТ ПАРФИЯ

 
МАЛКА ПЛАСТИКА

 
РИТОНИ

 
АРХИТЕКТУРНИ ДЕТАЙЛИ

 

СРЕДНОВЕКОВИЕ

(ИСТОРИЯ) – СРЕДНЕВЕКОВНИЯ МЕРВ (V – XIX ВЕК) КЕРАМИКА

 
МЕТАЛНИ кухненски съдове

 
АРХИТЕКТУРА

 
МОНЕТИ

 

 

www.museum.gov.tm