Търговски дом Ашхабад

                                                                                                      

Основната цел на Търговския дом е да се превърне в брънка от взаимодействието между икономическите агенти на Туркменистан и България в процеса на насърчаване на туркменските качествени продукти и образа на Туркменистан в България, както и насърчаване на развитието на българското-туркменскитеикономически отношения.

Предпоставките за създаването на Търговския дом са Споразумениетомежду правителството на Република България и правителството на Туркменистан за икономическо сътрудничество за насърчаване на нови и разширяване на съществуващите бизнес контакти между субектите на външноикономическата дейност и от двете страни, между бизнес общността, насърчаване на взаимните посещения и срещи на физически лица и работодатели, както и решенията на Втората сесия българо-туркменската Междуправителствена комисия, по време на която бе обсъдено и създаването на "Търговски дом" - български в Туркменистан и туркменски в България, който ще улеснят контактите между двете страни и ще спомогнат на прекияобмен на информация.

Българския бизнес, желаейки да насърчи икономическото сътрудничество в областите от взаимен интерес, на основата на равноправната и взаимна изгода, както и като се вземе предвид взаимния интерес от по-нататъшно задълбочаване, укрепване и разширяване на икономическото сътрудничество, проявява сериозен интерес към динамично развиващата се икономика на тази Централноазиатска държава и е готов да участва в актуалните проекти на бурно развиващата се икономика на Туркменистан (растеж на БВП през 2013 г. на 10 процента на растеж на БВП през 2015 г. се очаква да 9,7% и 9,2% през 2016 г., а дефицитът по текущата сметка да се разшири допълнително 8,4% от БВП, преди да се забави 6 2% през 2016 г. Инфлацията се очаква да достигне 7,0%, преди затихване на 6,5%.).

 

Ръководителите и водещите специалисти на известни български фирми, които са членове на Българската-Туркменистанската Индустриално-Търговска Палата, специализирани в сектора на енергетиката, транспорта и комуникациите, текстилната промишленост, в областта на проектирането и строителството, здравеопазването, селското стопанство, консервиране и преработваща промишленост , търговия и др., са заинтересовани от осъществяването на проекти в областта на жилищното строителство, пътната инфраструктура, пристанища, развитието на властта и газова инфраструктура, нефтохимическата, инфраструктура, селско стопанство, доставката на българските машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост в Туркменистан.

Големи възможности отваря търговско-икономическото сътрудничество на ниво на частно предприемачество, чийто дял в БВП в Туркменистан се разраства. Ефективен механизъм за сближаване на бизнес структури трябва да са редовно провеждани, международни изложби, панаири, конференции, бизнес Форуми. Откриват се добри перспективи за износ за Република България на туркменски петролни продукти и рафиниране на нефт, конкурентни продукти в областта на химията и фармацевтични продукти, на текстилни изделия, минерали, използването на публично-частното партньорство в сектора на туризма, като се вземе в предвид изпълняващия се в момента мащабен проект за създаването на национална туристическа зона "Аваза" на екологично чистия туркменски бряг на Каспийско море, и опита на българските курорти Варна и Бургас на брега на Черно море.

На този етап, основната задача на Търговския дом е:

-Създаване на ефективна система на пазарна информация за Туркменистан достъпна за българските производители, на законодателството и условията за външнотърговска дейност;

-Осигуряване на цялостна помощ при външнотърговска дейност и защита на икономическите интереси на националните компании и предприемачи в България, участниците във външнотърговска дейност;

-На базата на Търговски дом Ашхабад създаване на постоянна изложба на туркменските стоки и услуги в София.

 

                                                                                                       http://www.agenziabozzo.it/bandiere_animate/Bandiera_animata_flag_Turkmenistan_dal_2001.gif