Дейности на БТИТП

     Инициативи на

 Българо-Туркменистанската Индустриално-Търговска Палата

      за развитието на сътрудничеството между двете страни

 

 

В областTа на междудържавните отношения:

1. Инициатива за издаване и презентиране в Република България на книгата на Президента на Република Туркменистан, Н.Пр. Гурбангули Бердимухамедов – „Ахалтекинецът наша гордост и слава“.

2. Съвместна инициатива с Университета за национално и световно стопанство/УНСС/ в София, за удостояване на Президента на Република Туркменистан, Н.Пр. Гурбангули Бердимухамедов с титлата  „Почетен Професор  на Университета за национално и световно стопанство”.

С решение на Ректорския Съвет на Университета за национално и световно стопанство/УНСС/ - Н.Пр. Гурбангули Бердимухамедов – Президент на Република Туркменистан е удостоен с най-високата титла „Почетен професор на УНСС” за принос в развитието на българо-туркменските икономически отношения”.

3. Съвместна инициатива с Университета по библиотекознание и информационни технологии в София, за удостояване на Н.Пр. Гурбангули Бердимухамедов – Президент на Република Туркменистан с почетната титла„Доктор хонорис кауза“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии.

В момента тече процедура по удостояването наН.Пр. Гурбангули Бердимухамедов – Президент на Република Туркменистан с почетната титла „Доктор хонорис кауза“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии.

4. Съвместна инициатива с Българска федерация по конен спорт за удостояване на Н.Пр. Гурбангули Бердимухамедов – Президент на Република Туркменистан с най-високия почетен медал – 100 години Българска федерация по конен спорт.

С Решение на Управителния съвет на Българската федерация по конен спорт - Н.Пр. Гурбангули Бердимухамедов – Президент на Република Туркменистан е удостоен с почетен медал – 100 години Българска федерация по конен спорт, за заслуги в областта на конното дело и конния спорт.

5. По инициатива и с Решение на Управителния Съвет на Българо-Туркменистанската Индустриално-Търговска Палата се създава Дружество за приятелство между Република България и Република Туркменистан, имащо за цел още по-всеобхватно да разшири сътрудничеството между двете страни.

 

В областта на нормативно-правната база:

6. Подготвено, преведено на руски език и предоставено на ресорните Министерства за междуведомствено съгласуване - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Туркменистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото. Споразумението беше изпратено по официален дипломатически път на туркменската страна.

7. Подготвена, преведена на руски език и предоставена на ресорните Министерства за междуведомствено съгласуване - Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Туркменистан за международен превоз на пътници и товари. Спогодбата беше изпратена по официален дипломатически път на туркменската страна.Правителството на Република България и Правителството на Република Туркменистан

8. Подготвена, преведена на руски език и предоставена на ресорните Министерства за междуведомствено съгласуване - Спогодба за сътрудничество в областта на пощенските съобщения, електронните комуникации и информационните технологии. Спогодбата беше изпратена по официален дипломатически път на туркменската страна.

9. Подготвена, преведена на руски език и предоставена на ресорните Министерства за междуведомствено съгласуване - Спогодба за международни комбинирани превози на товари. Спогодбата беше изпратена по официален дипломатически път на туркменската страна.

10. Съвместна инициатива с МВнР за намиране на възможни правни, административни и консулски решения за облекчаване на пътуванията на граждани между двете страни.

 

В областта на търговско-икономическите отношения:

11. Българо-туркменистанска индустриално-търговска палата (БТИТП) оказва всестранно съдействие за утвърждаване и разширяване на търговско-икономическото и научно-техническо  сътрудничество между стопанските  организации  на Република България и Туркменистан. Тя създава платформа за контакти, партньортства и обмен между туркменистански и български фирми, открива нови възможности за успешен бизнес, както и предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите туркменистански, български и международни членове и клиенти.

БТИТП провежда редовно инициативи, презентиране и покани до българските държавни и правителствени институции, компании, фирми и организации за участие в търговско -икономически форуми в  Република Туркменистан, а също така и инициативи, презентиране и покани до туркменистанските държавни и правителствени институции, компании, фирми и организации за участие в търговско -икономически форуми в  Република България.

12. Съвместна инициатива с българското Правителство за откриване на „Търговски дом“ – на реципрочна основа в София и Ашхабад.

С Решение на Министерски Съвет № 444 от 1 октомври 2014 г., Българо-Туркменистанската Индустриално-Търговска Палата се упълномощава да открие в ускорен порядък«Търговски дом“ – на реципрочна основа в София и Ашхабад.

13. Инициатива за провеждане на изложение на леката промишленост, съвместно с Пловдивския панаир.

14. Инициатива за установяване на сътрудничество между Националната лозаро-винарска камара на Република България и сходни организации в Република Туркменистан.

 

В областта на образованието:

15. Инициатива за установяване на сътрудничество между Българска академия на науките и Академия на науките на Република Туркменистан.

16. Инициатива за установяване на сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Туркменистанския държавен университет „Махтумкули Фраги“.

В официално писмо до Българо-Туркменистанската Индустриално-Търговска Палата, Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“изразява пълна готовност за широкомащабно сътрудничество с Туркменистанския държавен университет „Махтумкули Фраги“.

17. Инициатива за установяване на сътрудничество между Стоматологичния факултет на Медицинска академия на Република България и Държавния медицински университет на Република Туркменистан.

18. Инициатива за установяване на сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство в София и Туркменистанския Държавен институт по икономика и управление.

19. Инициатива за установяване на сътрудничество между Техническия университет в София и Туркменистанския Държавен архитектурно-строителен институт.

20. Инициатива за установяване на сътрудничество между Университета по библиотекознание и информационни технологии в София и Туркменистанския Държавен институт за култура.

21. Инициатива за установяване на сътрудничество между Аграрния университет в гр. Пловдив иТуркменистанскияСелскостопански Университет „С.А. Ниязов“.

22. Инициатива за установяване на сътрудничество между Ветеринарно-медицинския факултет на Тракийския университет гр. Стара Загора и Туркменистанския Селскостопански университет „С.А. Ниязов“.

23. Инициатива за установяване на сътрудничество между Лесотехническия университет и и Туркменистанския Селскостопански университет „С.А. Ниязов“.

24. Инициатива за установяване на сътрудничество между Висшето трансптортно училище „Тодор Каблешков“ и Туркменистанския Държавен институт по транспорт исъобщения.

 

В областта на културата:

25. Инициатива за установяване на сътрудничество между Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ с национални и фолклорни ансамбли в Република Туркменистан.

26. Инициатива за установяване на сътрудничество между Фолклорен ансамбъл „Пирин“ с национални и фолклорни ансамбли в Република Туркменистан.

27.Българо-туркменският и туркменско-българският речник и разговорник за първи път бяха публикувани като стъпка към подобряване на бизнес климата и улесняване на комуникацията между двете страни.

28.Също така за първи път в България е публикуван сборник от рецепти "Туркменска кухня".
 

30.Беше изработен специален документален филм за постиженията на туркменското коневъдство и великолепните ахалтекински коне, излъчен по БНТ.
 
31.Българската национална телевизия излъчи и серия от филми, продуцирани от Държавното сдружение "Туркмен Атлари".

 

В областта на спорта:

31. Инициатива за установяване на сътрудничество между Българския олимпийски комитет и Олимпийския комитет на Република Туркменистан.

32. Инициатива за установяване на сътрудничество между Българската федерация по конен спорт и Държавното обединение „Туркмен атлары“.

33. Инициатива за установяване на сътрудничество между Българската федерация по борба и Федерацията по борба на Република Туркменистан.

34. Инициатива за установяване на сътрудничество между Българския стрелкови съюз и сходнафедерация в Република Туркменистан.