„Българо-туркменистанска индустриално-търговска палата” (БТИТП) е неправителствена организация с нестопанска цел, с автономен характер, чиято дейност има за цел, както подпомагане, насърчаване, представителство и защита на общите интереси на своите членове, така и на всички производители и търговци от България и Туркменистан.

„Българо-туркменистанска индустриално-търговска палата” (БТИТП)  е прозрачна и отворена за обществото институция, която изгражда мост между Република България и Туркменистан в отговор на нарастващия интерес от представители на бизнеса от двете страни, осъзнали множеството възможности за партньорство.
„Българо-туркменистанска индустриално-търговска палата” (БТИТП) оказва всестранно съдействие за утвърждаване и разширяване на търговско-икономическото и научно-техническо    сътрудничество    между  стопанските    организации    на Република България и Туркменистан. Тя създава платформа за контакти, партньортства и обмен между туркменистански и български фирми, открива нови възможности за успешен бизнес, както и предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите туркменистански, български и международни членове и клиенти.

 

 

Важно!

 

 

Официално заявление

на

Управителния съвет на

Българо-Туркменистанската Индустриално-Търговска Палата

 

 

 

 

Уважаеми членове на Палатата,

Уважаеми госпожи и господа,

 

 

 

Предвид циркулиращите в общественото пространство лица, представящи се за упълномощени да представляват Палатата и да влизат в контакт и разговори от нейно име, Управителният съвет на Палатата заявява следното:

 

Единствените упълномощени да представляват Палатата пред държавните институции, неправителствените организации и частните  фирми, са лицата изрично посочени в Съдебната регистрация на Палатата, а именно - членовете на Управителния съвет, Председателят и Заместник-председателят на Палатата, както и Изпълнителният директор.

 

Всички останали физически и юридически лица, представящи се за упълномощени от Палатата, нямат никакви правомощия и отношение към нея. Те не представляват интересите на Палатата, на нейните членове и на всички заинтересовани в развитието и укрепването на българо-туркменистанските отношения.